För tio år sedan byggde Premium System sitt första system för energideklaration för Fastighetsägarna GFR. Nu har Fastighetsägarna tillsammans med Premium utvecklat en ny modern version av systemet med ny funktionalitet.

Varför skall man energideklarera?

Den som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Energideklarationen ska ge en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Fastighetsägaren ska se till att sammanfattningen av energideklarationen finns anslagen på en väl synlig plats i byggnaden.

Vad gör systemet?

Systemet erbjuder alla medlemmar i Fastighetsägarna GFR en enkel, kostnadseffektiv och trygg lösning med professionell hjälp och kvalificerad vägledning. Via en onlinetjänst kan en fastighetsägare lämna uppgifter om fastigheterna och direkt får en offert vad det kostar att energideklarera fastigheten.

Hur går en besiktning till?

Fastighetsägarna GFR har engagerat energiexperter som bokar tid och kommer ut och besiktigar fastigheten och skapar en energideklaration hos Boverket. Energiexperten har med sig en mobil besiktningsapplikation på en iPad. Den gör det möjligt att på ett snabb och effektivt sätt genomföra en besiktning.

Om Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en rikstäckande organisation med en stark lokal förankring. Det finns kontor finns från Malmö i söder till Luleå i norr. Cirka 15000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar är medlemmar.

Mer om Premiums Mobile Inspector hittar du här