/Nyheter
Nyheter2017-10-09T08:38:15+00:00

Nyheter

2017/05/222017/05/22

SLP väljer mobila besiktningar med Mobile Inspector Pro

SLP startades 1994 och utför besiktningar ute i fält på hissar och lyftanordningar. Företaget bildades 1994 i samband med att riksprovplatssystemet avreglerades. Man är ackrediterade av SWEDAC för att utföra besiktningar enligt Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I [...]

2017/04/202017/04/20

Salwéns Ingenjörsbyrå väljer mobil besiktningsapp med iPad och Mobile Inspector Pro

Salwéns har fått en ny mobil besiktningsapp som har implementerats under februari-mars 2017 i samarbete med Premium Software. Salwéns Ingenjörsbyrå AB har en gedigen erfarenhet av besiktning och kontroll av konstruktioner inom området hissar och lyftdon [...]