/Nyheter
Nyheter2017-10-09T08:38:15+00:00

Nyheter

2017/05/222017/05/22

SLP väljer mobila besiktningar med Mobile Inspector Pro

SLP startades 1994 och utför besiktningar ute i fält på hissar och lyftanordningar. Företaget bildades 1994 i samband med att riksprovplatssystemet avreglerades. Man är ackrediterade av SWEDAC för att utföra besiktningar enligt Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I [...]

2017/04/202017/04/20

Salwéns Ingenjörsbyrå väljer mobil besiktningsapp med iPad och Mobile Inspector Pro

Salwéns har fått en ny mobil besiktningsapp som har implementerats under februari-mars 2017 i samarbete med Premium Software. Salwéns Ingenjörsbyrå AB har en gedigen erfarenhet av besiktning och kontroll av konstruktioner inom området hissar och lyftdon [...]

2017/01/242017/01/24

Körs dina system på en gammal FileMaker-plattform?

Det är dags att uppdatera. Kom tillbaks in på banan igen med det här tidbegränsade erbjudandet. Befintliga kunder som använder FileMaker 14, 13, 12 eller tidigare versioner kan byta ut gamla licenser mot en gällande årlig [...]