Vi utvecklar anpassningsbara system

Många IT-system är idag utformade med för lite flexibilitet och för lång ledtid när du vill förändra.
Vi tror att organisationer lyckas bättre med sitt it-stöd när det följsamt och säkert kan anpassas till de egna utmaningarna. Detta gäller speciellt olika avdelningarnas behov.

Användare som får vara med och påverka sitt systemstöd, känner vanligtvis en större delaktighet vilket skapar engagemang istället för frustration.
Vi erbjuder våra system med support till användarna och garantier att systemstödet fungerar på kommande operativsystem och hårdvara. Detta till priser i paritet med standardsystem.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder följsam utveckling av IT-stöd med systemplattformen FileMaker som verktyg. Det kan gälla:

  • Licenser på våra moduler och mobila appar

  • Utbildning i våra moduler

  • Support till våra kunder

  • Konsultation i FileMaker

  • Anpassning och vidare utveckling av IT-stödet

  • Drift av FileMakersystem

Historik

Premium System startades i april 1998 som en del i dåvarande datoråterförsäljaren Prenordia data. Affärsidén då, är densamma som idag, att utveckla kundanpassade databassystem.

Vår första större kund blev Volvia Försäkringar som vi har jobbat tillsammans med sedan 1999. Från 1998 till 2007 låg vi på 2:a Långgatan i centrala Göteborg. Sedan 2007 ligger vid på i våra nuvarande lokaler på Flöjelbergsgatan 20c i Mölndal. Idag har vi vuxit så att vi har ett helt våningsplan till vårt förfogande.

Ett stort tekniskt framsteg fick vi 2004 som hjälpt oss förverkliga vår affärsidé. När FileMaker i mars detta år lanserade sin nya relationsdatabas och serverplattform tog vår utveckling fart på allvar. Det hjälpte oss också att utveckla den serverhosting vi idag erbjuder till 1000-tals användare.

Premium System är initiativtagare till den Skandinaviska utvecklarkonferensen Devcon Scandinavia som startades 2007. Här träffas FileMaker-utvecklare från hela Skandinavien för att utbyta tankar och erfarenheter, alla med ett brinnande gemensamt intresse för utvecklingsplattformen.

2013 startades systerbolaget Premium Software AB vars fokus var att återanvända en del av koden i alla de system som vi under åren har utvecklat. Softwares Affärsidé kompletterade vårt kunderbjudande väl med försäljning av färdiga grundmoduler till nya kundsegment. Vi har idag färdiga produktmoduler inom ett tiotal områden, alla med kopplingar till mobila appar.

2016 registrerades varumärket Mobile inspector® för våra mobila appar. Mobile inspector är idag vår snabbast växande produkt för mobila tillämpningar inom besiktning och datainsamling.

Sommaren 2017 valde vi att fusionera Premium Software med Premium System för att bättre kunna dela och fördela våra interna resurser då vi 2017/18 växer.

Varför vi startade Premium

  • Vi drivs av viljan av att förbättra it-stöd i små och medelstora organisationer.
  • Vi tror att organisationer lyckas bättre med it-stöd som följsamt och säkert kan anpassas till nya utmaningar.
  • Vi tror att livslängden för ett välfungerande it-stöd ligger just i dess möjlighet att integreras och förändras med utvecklingen.

Affärsidé

Vi utvecklar verksamhetsnära it-stöd som i grunden är skapade för att kunna följa kundens utveckling.

Långa kundrelationer

För oss på Premium är det viktigt att du alltid är nöjd med våra leveranser och att vi gärna överträffar dina förväntningar, om det går.

Vår resa har ju bara börjat när den första leveransen har gjorts. Vårt nästa fokus är att se till att du får maximal nytta av din investering.

Premium konsulter

Social kompetens och avancerad systemering

En utvecklare på Premium måste inte bara besitta omfattande kunskaper om FileMaker och datorprogrammering i allmänhet. Väldigt ofta i vårt arbete måste vi  i dialog kunna analysera våra kunders affärsprocesser.
Detta leder ofta till att vi etablerar en djup förståelse av och långsiktigt relation med våra kunder. Utvecklaren måste med andra ord ha en väl utvecklad social kompetens som gör det möjligt att prata om kundens kärnverksamhet samtidigt som man kan omsätta detta till bra it-stöd.

Premium System i siffror