/, Premium System/Papperslösa migranter intervjuas om sin hälsa med hjälp av FileMaker Go!

Papperslösa migranter intervjuas om sin hälsa med hjälp av FileMaker Go!

Tillsammans med forskare på sektionen för socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin (Göteborgs Universitet) har Premium System AB utvecklat ett FileMaker och iPad-baserat frågeformulär som används vid kartläggning av papperslösa migranters hälsa. Frågeformuläret består av ca 400 frågor, som vid intervjustart översätts till ett av 7 möjliga språk förutom svenska. Vid intervjun visas frågor och svarsalternativ i enkäten på både svenska och vald översättning. Svaren samlas in med hjälp av iPad och skickas vidare till server för bearbetning. En vanlig källa till fel och tidsåtgång vid undersökningar är överföring och sammanställning av svar. Ett problem man nu slipper, eftersom det sker automatiskt!

2014-03-19T21:57:28+00:00