Projektbeskrivning

Abesiktning är ett växande bolag som specialiserat sig på risker av miljöstörningar, förorsakade av olika former av markarbeten.
Man har funnits i branschen i över 35 år och är idag 13 anställda, varav 9 st tekniker/ ingenjörer med olika specialinriktning.

Exempel på tjänster som man utför är riskanalyser och besiktningar.
Med riskanalysen bistår man med en professionell bedömning av den påverkan som bygg- eller markprojektet förorsakar på omgivningen.

Efter riskanalysen skapas en rapport som tar fram information om maximala vibrationsvärden för olika byggnader och anläggningar samt annan vibrationskänslig utrustning. Riskanalysen belyser även behov av ytterligare bevakning/uppföljning och fungerar som ett kontrollprogram avseende vibrationsalstrande markarbeten.

Sedan 2014 gör Abesiktning sina riskanalyser och rapporter med ett specialanpassad version av Mobile inspector kallad RASK.
– Vi sparar idag väldigt mycket tid när vi gör våra riskanalyser via iPad, säger Micael Larsson, IT-ansvarig på Abesiktning.
Med iPaden görs kalkylering av tillåtna gränsvärden automatiskt för olika byggnader och vi fotodokumenterar samtidigt alla byggnader i appen. Sedan får vi protokollet direkt från systemet automatiskt. Detta var tidigare ett mycket tidskrävande jobb där vi på kontoret skulle sätta samman inventeringen, berättar Micael.

Genom att utföra en professionell fastighetsbesiktning kan man bedöma om eventuella förändringar faktiskt uppstått under byggtiden och av byggprojektets vibrationer. Skador kan tillkomma av andra skäl och dessutom finnas där redan innan.
Här tar vidare arbeten vid där Abesiktning erbjuder en rad tjänster för besiktning och provtagning ute i fält.
Här används också systemet RASK med iPads.
– Vi får väldigt bra ordning och reda vid planering och utförandet av besiktningar, säger Annette Neubronner vice VD på Abesiktning.
Vi genomför uppdragen enligt företagets kvalitets- och miljösystem, och företaget är certifierat enligt kraven i den svenska kvalitetssäkringsstandarden SS – ISO 9001 och SS – ISO 14001. Med RASK har vi fått god överblick även hur långt vi kommit i ett projekt och när vi kan debitera kunden samt att dokumentationen är i linje med våra certifieringskrav.