Projektbeskrivning

Bok & Biblioteksmässan

Bok & Bibliotek i Norden AB är ett dotterbolag till Svenska Mässan med säte i Göteborg. Bolaget genomför Bokmässan, som hålls i september varje år, och Mediedagarna, Meg, som genomfördes för första gången den 8-9 mars 2012.
Dessutom arrangerar Bok & Bibliotek i Norden AB den Nordiska Skolledarkongressen i samarbete med Sveriges Skolledarförbund.

Om systemet

Backofficeadministration av utställare, monterbokningar, medverkande, hotellbokningar, programpunkter med mera. Intill Bokmässans FileMaker-databas läses alla utställares beställningar som görs hos Svenska Mässans Utställarservice i en SQL-databas så att de kan samfaktureras med monter och övriga beställningar.

Som besökare kan man söka på utställare och programpunkter via webb-gränssnitt.

Besökare kan via webbshop beställa och betala seminariekort, entrébiljetter och ljudinspelningar från seminarier. För att planera sitt besök på mässan kan man skapa ett eget schema bland alla 1000-tals programpunkter som står till buds.