Projektbeskrivning

I Älvängen tre mil norr om Göteborg ligger Cogra där man tillverkar avancerade mönsterkort sedan 1996. Produktionen sker med en modern och högteknologisk maskinpark och leveranstiderna är så korta som 8 timmar från order till färdigt kort.

Efter flera år med ett anpassat systemstöd från Premium har Cogras omsättning fortsatt att öka till rekordnivå. I takt med det ökade orderantalet har det blivit allt viktigare med ett flexibelt affärssystem. Viktigt har också varit att ge kunderna tydliga bekräftelser med både materialdata och processteg. Även den interna kontrollen över ordrarna har höjts.

Bakgrunden till det nya systemet var att mönsterkorten som pressas samman i fabriken behövde en mer tidsbesparande priskalkylering både internt och för kundförfrågningar via webb.

Med en flexibel och justerbar plattform, byggd på FileMaker går det nu att ha full kontroll på vad varje producerat kort faktiskt kostar när det passerar genom Cogras fabrik. Utöver priskalkyleringen finns även funktioner för lagerhantering, spårbarhet, Impedansberäkning och många andra tekniska funktioner finns i systemet. Projektet har genomförts med Agil utvecklingsmetodik där små steg och täta avstämningar mellan kund och leverantör säkerställer att systemets funktioner lever upp till förväntningarna och håller snäva projektramar.

Klicka här för att komma till Cogras webbplats