Projektbeskrivning

Destination Halmstad och Halmstad Convention Bureau jobbar för att utveckla Halmstad som evenemangs- och mötesstad. Året runt väljer organisationer, förbund och företag Halmstad som plats för genomförande. Till sin fördel finns möteskapacitet med en rad flexibla anläggningar och arenor samt ett variationsrikt utbud av boende. Inte minst använder man Premiums projektsystem för att ha full kontroll.

 

Evenemang och större möten bidrar till en stads identitet och image sat skapar en attraktion och samhörighet för stadens näringsliv och invånare. Evenemang och möten leder vidare till ökad tillväxt genom ökat antal besökare; ökade intäkter för näringsliv, medieexponering- lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, och det ger skatteintäkter, nya arbetstillfällen samt främjar inflyttning.

Arbetet med att värva och hantera evenemang och möten till Halmstad sker sedan 2013 med projektsystemet Magnet. Med 25 användare av systemet använder man i stort sett alla de olika systemdelarna som finns i systemet.

Varje möte och evenemang är ett projekt i Magnet. Oavsett vilken avdelning man tillhör på Destination Halmstad (Turistservice, Halmstad Teater, Halmstad CVB samt Projekt/Evenemang) så kan man dela informationen om projektet. Viktig information lagras på ett ställe såsom projektets kontaktytor och alla dess noteringar.

Man har även en integration till nyhetsbrevsutskick med Get-a-Newsletter, Läs mer om nyhetsbrev på www.getanewsletter.se

Projektledare för Magnet och dess implementation har sedan starten 2013 varit Åsa Nilsson på Halmstad Convention Bureau.

– Utifrån destinationens, regionens och näringslivets perspektiv har vi alla en väl förankrad evenemangs- och mötesstrategi till vår hjälp, som säkerställer att det finns uthållighet och långsiktighet i det arbete Halmstad Convention Bureau utför. Med utgångspunkt i den utgör Magnet en byggsten i vårt dagliga arbete med projekt (evenemang, möten, konserter, utställningar och mässor). Affärssystemet är vårt centrala verktyg och gemensamma kontaktyta som hjälper oss hålla reda på alla delar i ett projekt. Utan projektstödet hade det varit omöjligt, säger Åsa Nilsson.

Besök gärna Destinations Halmstads webbplats
Besök gärna Halmstad Convention Bureau