Projektbeskrivning

På Destination Jönköping AB arbetar man med med att marknadsföra Gränna, Visingsö, Huskvarna, Jönköping.
Fokus ligger på att sälja och utveckla orten som en turist-, mötes-, och evenemangsdestination. Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag som har 20 anställda där alla har tillgång till projektsystemet Magnet som en central databas för sin verksamhet.

Destination Jönköping är indelad i fyra affärsområden (Turism, Möten, Event samt Teater & Konserter) som alla jobbar gemensamt för att stödja varandra gentemot kunden.

Man har en Convention Bureau som aktivt arbetar för att fler stora möten kommer till i Jönköping. Med sin unika kompetens och specifika kunnande är deras Convention Bureau en professionell partner för alla som vill förlägga stora som små möten här.
Här jobbar även André Petzold, som har varit projektledare för implementationen av Magnet sedan 2013.

–För att bli en attraktiv plats arbetar vi med att få hit fler större event. Detta gör vi genom att initiera olika samarbeten, marknadsföring och försäljning. Vi kan även stödja olika event som bygger platsens varumärke nationellt och internationellt. Under hela denna resa är Magnet navet för eventets information, berättar André.

Magnet gör det även möjligt att på ett enkelt sätt väga olika events fördelar mot varandra för att på så sätt prioritera insatserna rätt.

Magnet kan nås oavsett var man befinner sig i såväl PC som mobila Iphone och Ipad-klienter.

Inom bolaget använder man alla delar av Magnet. Här är några exempel på viktiga funktioner som alla kopplas till projekthanteringen:

CRM – Företag och personer kopplas med olika roller för olika sammanhang. Noteringar, Dokumenthantering, Kategoriserngar och i stort sett allt det man förknippar med ett modernt CRM finns i denna del.

VenueFinder- En publik webbplats där man kan söka möteskapacitet i staden med informationen lagrad i Magnet.

Blockbokning- Bokning av hotellblock via en webbplats åtkomlig för alla hotell med data lagrad i Magnet

Partnersidor – En samlad webbplats där hotell och anläggningar kan se vad dom händer, sina hotellblock och sin Venuefinder data.

Besök Destination Jönköping här