Projektbeskrivning

På Essity (f.d. SCA Hygiene) finns det utvecklat flera olika konkurrentbevakningssystem. Det som kännetecknar systemen är att man inhämtar konkurrenters produkter på många olika marknader och försöker att jämföra dem med sina egna produkter.

Utsidan fotograferas och alla texter granskas och färger, och förpackningar dokumenteras. Produkterna plockas isär och vägs och mäts på olika sätt. 

Genom att på ett metodiskt sätt samla in produkter och systematiskt testa dem går det att se hur konkurrenterna produktportföljer förändras och vidta egna åtgärder. Det kan leda till förändring av de egna produkterna eller en introduktion av befintliga produkter på en ny marknad. Av förklarliga skäl kan vi inte gå in vad man mäter och hur man går till väga.