Projektbeskrivning

Om systemet
Ett förlagssystem är ett brett koncept som kan innehålla många komponenter. Spartacus bokförlag har under flera år låtit Premium utveckla ett system för hantering av affärskontakter, projektstyrning, katalogisering av utgivna titlar, ISBN-tracking och mycket mer. Den primära funktionen i systemet är att registrera inkommande förlag på titlar, värdera dessa och eventuellt driva igenom publiceringen som ett projekt. För att publicera en bok måste projektet genomgå flera faser. Allt från att få in fullständigt manuscript, illustrationer, omslag och information om författarna till att korrekturläsa, eventuellt översätta och kommunicera med tryckeri eller e-boksproducenter. Systemet vi byggt åt Spartacus håller även koll på alla ISBN och genererar streckkoder för dessa vid behov. Ett fullfjädrat CRM lagrar kontaktinformation om alla affärskontakter. Allt från författare och översättningsbyråer till mässutställare och marknadsföringsfolk.

Systemet hanterar också personal och tidsrapportering vilket är en del av den ekonomiska kalkyl som beräknar om ett projekt går med vinst eller förslut samt vilken prisbild titeln kommer behöva för att vara lönsam. En mycket avancerad avräkningsmodul summerar ett helt års försäljning och beräknar royalty till rättighetsinnehavare baserat på avtal registrerat i systemet.

Spartacus Förlag
Spartacus är ett bokförlag baserat i Oslo men som verkar i hela Skandinavien och delar av Europa. De har använt FileMaker som primär backoffice i många år och vände sig kring 2010 till Premium System för att ta krafttag och bygga om ett äldre system till ett nytt och modernt.