Projektbeskrivning

Om systemet
Göteborg & Co kallas ofta för Göteborgs stads reklambyrå. Bolaget har till uppgift att marknadsföra Göteborg som turist- och evenemangsstad. Det är lätt att se framgångarna på senare år genom alla aktiviteter runt om i Göteborg. Premium System har byggt ett välfungerande CRM-system som hjälper medarbetarna på Göteborg & Co att ha kontroll på de kontakter man har och vilka personer som men vill bearbeta.

Compis
Detta är företagets centrala CRM-system som används för registrering av alla företag, personer och projekt. Projekt kan vara ett evenemang, möte, konsert eller någon annan typ av begivenhet som drar mycket människor till kommunen. I systemet sparar man anläggningsdata om hur stor kapacitet som hotell och restauranter har runt om i kommunen. I vissa fall ligger projekten långt fram i tiden och då registrerar man in så kallade blockbokningar på hotellrum. På detta sätt kan man garantera en arrangör lediga hotellrum i staden om arrangemanget skulle bli av. Om arrangemanget inte blir av så avbokar man blocken av som man har bokat.

Göteborg & Co
Göteborg & Co:s uppgift är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad.

Få städer i Europa har kunnat visa upp motsvarande tillväxt i besöksnäringen år efter år. Framgången beror till stor del på att de privata företagen, den offentliga sektorn och politikerna gemensamt har utvecklat ett genuint samarbete i Göteborg. Tillsammans har alla bidragit till att utveckla Göteborg på ett framgångsrikt sätt.