Projektbeskrivning

Göteborgs Glasmästeri

Göteborgs Glasmästeri statrade 1946 och drivs idag av bröderna Benny och Eric Berggren i tredje generation. Företaget har 15 medarbetare och finns i Biskopsgårdens industriområde centralt på Hisingen.

Om systemet

För Göteborgs Glasmästeri är FileMaker Pro ingen nyhet. Programmet användes för offerering, order och fakturering redan innan portaler introducerades i version 3. Premium System blev involverade för att bygga om systemet för FileMaker Pro 5 vilket innebar en total omsystemering och ombyggnation av systemet från grunden.

När version 7 av FileMaker lanserades var Glasmästeriet inte sena på att haka på utvecklingen och ett mycket välanvänt flerfilssystem byggdes återigen om från grunden och blev en ny modern enfilslösning.

Idag fortsätter Göteborgs Glasmästeri att ligga i täten vad det gäller den tekniska utvecklingen och kör på senaste versionen av FileMaker Pro och FileMaker Server.

Systemet används till flera olika viktiga rutiner för företaget vilket inkluderar, offerering, orderläggning, fakturering, tidsrapportering samt det senaste tillskottet, accordsbaserat löneunderlag.

Eftersom Glasmästeriet valt att låta Premium bygga om systemet vid varje stor uppgradering har vi kunnat optimera systemet utefter den senaste tekniken. Detta göra att nya moduler eller ändrade behov kan åtgärdas snabbt och enkelt. Nya funktioner som skriptparametrar och anpassade funktioner används flitigt i lösningen. Datastrukturen i systemet är väl genomtänkt (vilket man såklart hoppas efter två totala ombyggnationer) och relationsnycklar är smidigt anpassade efter rådande normaliseringsregler. Kort sagt är antalet så kallade ”work-arounds” begränsat till ett minimum vilket gör att dataintegriteten i systemet är hög.

Speciellt intressant är den accords-baserade lönemodulen vilket enligt bröderna Eric & Benny Berggren, som delar VD-posten i familjeföretaget, ökat produktiviteten. Det har fungerat så pass bra att utvecklarna av glasmästeribranschens standardmjukvara har kontaktat Premium System med målet att få till samma lösning hos andra glasmästerier i Sverige.

Eftersom senare versioner av FileMaker Server är så smidigt anpassad för kommunikation över internet och trafiken kan skyddas med SSL (Secure Socket Layer) kan hela systemet arbetas med lika enkelt och säkert från hemmet eller ute hos kunder som inne på kontoret.