Projektbeskrivning

Göteborgs Spårvägar (GS) har funnits och varit en del av Göteborg i över 130 år men som bolag bildades man 1989 och är moderbolag i en koncern sedan 2009. Varje år görs över 145 miljoner resor ombord på GS bussar och spårvagnar. Det motsvarar nästan 440 000 resor varje dag, året om.

Ett av dotterbolagen är GS Trafikantservice med ett hundratal anställda. Här jobbar man bland annat med leverans av trafiksamordning, störningsledning, service för hållplatsinformation samt att tillhandahålla informatörer och eventpersonal som används främst vid trafikomläggningar och olika evenemang.

På Trafikantservice genomför man flertalet trafikomläggningsprojekt varje år, främst i Göteborg men likaså på regionsnivå.
Det kan röra sig om både byggnationer och event som påverkat kollektivtrafiken. När antalet projekt väntas växa kommande år har behovet av ett kvalificerat systemstöd uppkommit. Sedan en tid använder man cSalt Projektstöd för detta ändamål.

Man har en långt driven processtyrning där alla rutiner har förfinats under många år inom organisationen.
Per Wannefelt, Trafiksamordnare är den som ansvarat för projektimplementationen.

– Varje vecka sker speciella rutinmöten som ser till att rutiner högt som lågt bollas. Det är därför mycket viktigt att vårt it-stöd hänger med i denna ständiga förbättring. Vi har tidigare jobbat med FileMaker inom organisationen vilket gör att vi är vana med den relativt enkla logiken i gränsnitten, säger Per.

– Vår utmaning är och har varit ansvarsfördelningen internt när det är många samtidiga trafikomläggningar med många bollar i luften. Med vårt nya system tar vi ett kliv framåt för att nå en bättre överblick vid arbetsfördelningen och samtidigt underlätta kommunikationen med våra samarbetspartners, berättar Per.

Varje trafikomläggningsprojekt genererar beställningar av en mängd saker. Med projektsystemet hanterar man beställningar av till exempel ersättningstrafik, skyltmaterial och informatörer.
Eftersom varje projekt har mängder av åtgärder och antalet projekt är mycket stort är behovet av god överblick mycket viktig.
Premiums Projektsystem är byggt med FileMaker och har gränsnitt för både PC, iPad, och Webb. Internt jobbar man med PC och iPad medan externa entrepenörer har ett webbgränssnitt med begränsade vyer till systemet.