Projektbeskrivning

Om Systemet
Premium System har byggt ett system som har översikt över medlemmar, hanterar deras medlemsavgifter och administrerar inbjudningar till seminarier och festligheter. fakturering och resonera sköts i systemet liksom enklare mailutskick.

Göteborgs Tandläkaresällskap
GTS är en medlemsförening för legitimerade tandläkare som funnits sedan 1895. Idag är det ett drygt 100-tal medlemmar i föreningen som möts för professionellt och socialt umgänge. Seminarier arrangeras flera gånger 
per år för vidareutbildning i den fina konferenslokalen som är inrymd i sällskapets fastighet på Erik Dahlbergsgatan i Göteborg.