Projektbeskrivning

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett av Nordeuropas största universitet med strax under 40 000 studenter och ca 5900 anställda. Forskning och utbildning bedrivs idag vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden (9 fakultetsområden). Även internationellt sett är Göteborgs universitet osedvanligt omfångsrikt med spetskompetens inom en rad forskningsområden. Ett rikt samarbete finns med Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och övriga samhället liksom de internationella kontakterna.

Om systemet

Administration av universitetets internutbildningar, seminarier kurser etc.

För att administrera och hålla ordning på detta internt har Göteborgs universitet valt att använda FileMaker som plattform.

Systemet består både av ett FileMaker-/och ett webbgränssnitt där de utbildningsansvariga kan administrerar och uppdatera sina kurser, bokningar, seminarier etc.

Systemet hanterar idag både anmälningar och bokningar och FileMaker används som ett administrativt verktyg för den personal som administrerar utbildningarna. I systemet finns även fuktioner för utskick och bevakningfunktioner.

Bokningar görs via Göteborgs universitets ordinarie webbsidor som sedan överförs via PHP in i FileMaker.