Projektbeskrivning

Om Systemet
CRM-delens är grunden till inbjudningar som görs till prisutdelningar och utställningar samt utskick av information om stiftelsens arbete. För att rätt information ska skickas ut (i samband med t.ex. prisutdelningar att rätt ackreditering ska bestämmas) finns ett flertal olika klassificeringar.

I CRM kan man göra enklare mailutskick men innehåller också synkronisering med mailutskicks-tjänster. Utskickslistor kan skapas, redigeras och raderas. Email adresser kan kopplas till/raderas från listorna i Filemaker gränssnittet. Det är bara själva e-mailet som skapas direkt i den externa email-tjänsten.

Evenemang dit personer kan bjudas in till en eller flera händelser skapas i databasen. Inbjudningar skickas ut, som regel med post. De injbjudna kan sedan logga in i en webb-lösning och bekräfta vilket eller vilka händelser de vill besöka. Ibland får man ta med en gäst, ibland är inbjudan personlig.

I databasen finns även andra administrativa uppgifter som bevakning av avtal, fakturering av studiebesök m.m.

Teknik
Filemaker databas med intern hosting. Webb publicering via php och synkronisering av mailadresser/grupper använder webbserviceanrop via php-sidor.

Hasselbladstiftelsen
Hasselblad är ett mycket starkt varumärke tack vare den kvalitetskamera som Victor Hasselblad utvecklade. De kända bilderna från månlandningarna tagna med Hasselbladskameror. Utvecklingen av Hasselbladskameran pågår alltjämt, numera med fokus på den digitala tekniken. Varumärket stärks ytterligare genom den verksamhet som bedrivs i Hasselbladstiftelsens regi med världens mest prestigefulla pris i fotografi, fotografisk forskning och fotografiska utställningar av högsta kvalitet.

Mest känt är det årliga utdelandet av Hasselbladspriset i fotografi som utdelades första gången 1980 och funnit mottagare i flera europeiska länder, Afrika, Asien, Nord- och Latinamerika. I stiftelsens utställningslokal Hasselblad Center visas utställningar av verk av såväl internationellt erkända fotografer, bl a Hasselbladspristagaren, som av unga lovande nordiska fotografer. Ett annat prioriterat område är forskning inom fotografi, både den egna och främjandet av andras forskning. Vidare utdelar stiftelsen stipendier, bl.a. för studier utomlands.