Projektbeskrivning

Om Systemet
Hasselbladstiftelsen har omfattande samlingar av foto-relaterad litteratur samt bilder i olika format. Allt finns registrerat och katalogiserat i databaser. Gränssnitt via WebDirekt kopplade till ordinarie hemsida så att allmänheten har tillgång till vad som finns.

Teknik
Filemaker databaser med intern hosting på Filemaker Server. 
Webb publicering via WebDirect.

Hasselbladstiftelsen
Hasselblad är ett mycket starkt varumärke tack vare den kvalitetskamera som Victor Hasselblad utvecklade. De kända bilderna från månlandningarna tagna med Hasselbladskameror. Utvecklingen av Hasselbladskameran pågår alltjämt, numera med fokus på den digitala tekniken. Varumärket stärks ytterligare genom den verksamhet som bedrivs i Hasselbladstiftelsens regi med världens mest prestigefulla pris i fotografi, fotografisk forskning och fotografiska utställningar av högsta kvalitet.

Mest känt är det årliga utdelandet av Hasselbladspriset i fotografi som utdelades första gången 1980 och funnit mottagare i flera europeiska länder, Afrika, Asien, Nord- och Latinamerika. I stiftelsens utställningslokal Hasselblad Center visas utställningar av verk av såväl internationellt erkända fotografer, bl a Hasselbladspristagaren, som av unga lovande nordiska fotografer. Ett annat prioriterat område är forskning inom fotografi, både den egna och främjandet av andras forskning. Vidare utdelar stiftelsen stipendier, bl.a. för studier utomlands.