Projektbeskrivning

Homesafe Scandinavia AB startade 2004 som specialister inom boendesprinkler. Bolaget har sitt säte i Stenkullen utanför Göteborg.
Boendesprinkler innebär sprinklerinstallationer i boendemiljö och andra befintliga miljöer, framför allt där de boende bor kvar under installationen. Homesafe Scandinavia har sedan 2011 haft en betydande årlig tillväxt och personalstyrkan har ökat från 5 till 23 personer samtidigt som företaget flyttat till större lokaler. 2014 valde man Premiums Projekthantering för sin installationer.

På HomeSafe sprinkler jobbar man med projektering, kapacitetsprovning, sprinklerinstallationer samt service och underhåll.
Med Projekthantering från Premium har man fått ett anpassat IT-stöd för att hantera sprinklerinstallationerna.
Alla projekt bygger mycket information och lever under många år. Efter avslutad installation övergår vanligtvis projektet i service och underhåll.

Marie Enström är bolagets VD och har drivit igenom implementationen av projektsystemet.
– Vi är är sedan 2010 certifierade av SBSC i enlighet med norm SBF 1020:3 Anläggarfirma Vattensprinkler.
Kraven för certifieringen är många. Bland annat är kravet på ett kompetent it-stöd som garanterar dokumentationen i våra projekt mycket omfattande, berättar Marie.

– Alla våra besiktningar, serviceintervall och serviceåtgärder måste vi hålla koll på i ett projekt.
Då vi inte kunde hitta detta på marknaden valde vi cSalt projekt som vi nu har anpassat utifrån vår verksamhet.
Det känns mycket bra att nu ha en samlad bild på statusen och dokumentationen i våra projekt.

Besök Homesafe sprinkler här