Projektbeskrivning

Den regionala utbudskatalogen för barn och unga baseras i det regionala arrangörsstödet som skall vara ett komplement till kommunens egna kulturstöd och kultursatsningar. Stödet ska ge möjlighet att bredda, experimentera och inspirera kring barn- och ungdomskultur. När skolor, bibliotek osv. agerar kulturarrangörer kan de söka stöd. Detta koordineras via varje kommuns kultursamordnare till den regionala konsulenten för barn- och ungdomskultur.

Katalogsystemet på webben ingår i en portal för regional barn- och ungdomskultur där pedagogisk personal och intresserad allmänhet kan söka i utbudet som är godkänt för regionalt arrangörsstöd. Härifrån skickas intresseanmälningar.

Efter inloggning hanterar systemet flödet (alla moment) av arrangemang/resemål på fast plats och turnérande sällskap. Utövarna kan själva skapa nya arrangemang och ladda upp bilder som visas på webben men även används av tryckeri.

Förmedlarorganisationerna har överblick på sina utövares arrangemang, ger korrekturkommentarer, väljer i vilka tryckta kataloger arrangemanget förekommer samt publicerar arrangemanget på internet med ett knapptryck.

Systemet är byggt i FileMaker med koppling till webben med PHP – där den största delen av användandet sker.

Systemet består av fem delar: publika sidor, gränssnitt för utövare, förmedlare, samordnare och tryckare.

Hela flödet mellan de tre huvudparterna kan enkelt få en tydlig överblick och statistisk information kan tas ut av VGRs Barn- och ungdomskonsulentgrupp i FileMaker.