Projektbeskrivning

Marin Mätteknik

MMT är ett mätföretag specialiserat på högupplösande sjömätning för industrins och försvarets behov av kartläggning med hög detaljrikedom för projekt i hav och sjömiljö. MMT som grundades 1976 finns på Nya Varvet, vid hamninloppet till Göteborg och är 200 anställda.

Om systemet

Personalen rapporterar sin arbetade tid uppdelad på projekt och typ av arbete. Detta är grund för löneutbetalningar samtidigt som man snabbt får en feedback i projekhanteringssystemet om de personalkostnader som belastar respektive projekt.

Inrapportering kan göras antingen via Filemakers ”Instant Web Publishing” eller eftersom de ofta har dålig uppkoppling på mätplatserna har också en weblösning via XSL-sidor tagits fram.