Projektbeskrivning

ML Projektledning är ett konsultföretag inom markexploatering samt bygg- och projektledning. De utgår från Uddevalla och hjälper kunder att hålla i allt från små till stora anläggningsprojekt inom Västra Götaland.

Projekten inom ML projektledning är många och mycket varierande. Det kan handla om projektledning för planprocess och projektering av infrastrukturprojekt. Det kan också handla om mer juridiska frågor som till exempel ledningsrätt och servitutsfrågor

ML behövde ett system där man i ett projekt smidigt kan föra korrespondens mellan alla inblandade parter. Man ville också dokumentera ärenden och kostnader samt arkivera och logga dokumentation och andra viktiga händelser.
En önskan var också att kunna välja när och till vem notifieringar skickas ut under projektets gång.

Med Premiums Projekthantering som grund har ett anpassat system tagits fram där alla parter i ett projekt enkelt kan dokumentera ändringar, följa processen samt se historiken.
ML valde också att specifikt anpassa en del av systemet för mobila enheter, men också möjligheten att jobba direkt från en webblösning där allt man behöver är en webbläsare. Med en sådan lösning kan alla parter enkelt använda systemet oavsett förutsättningar i hårdvara.

Besök ML Projektledning här