Projektbeskrivning

Om systemet

Numeramässor arrangerar publika mässor där bl.a. Stockholmsmässan och tidningen Vi i Villa är uppdragsgivare.

Systemet hanterar alla moment i arrangemanget av en mässa. Kontaktytor som personal, kunder samt bokningar för de olika arrangemangen finns i systemet. Kommunikation från systemet sker med inbyggd e-postfunktionen där både massbrev och orderbekräftelser skapas och skickas.

Under projektens gång genereras information till mässkataloger och underlag till teknisk personal på de orter där Numera mässor är verksamma. Systemet skapar till sist underlag för fakturering som sedan blir underlag till framtida planering av nya arrangemang.

Hela systemet är idag  uppbyggt i FileMakers miljö med möjligheter att koppla det vidare till webb och andra system som används inom organisationen.

Numera mässor

Numera Mässor har gedigen erfarenhet av att arrangera kvalitetsmässor. Målet är att alla besökare, utställare och samarbetspartners ska få maximalt utbyte av sitt besök eller sin medverkan på våra arrangemang.

Kunniga, engagerade medarbetare och noggrann planering gör att vi kan anpassa vår verksamhet till de krav som ställs i olika branscher och mot olika målgrupper.