Projektbeskrivning

I Örebro utgör Örebrokompaniet marknadsbolaget för att marknadsföra staden. Ägare och uppdragsgivare är Örebro kommun.
Man arbetar strategiskt och långsiktigt för att stärka bilden av Örebro, något man gör genom god kommunikation, information och destinationsutveckling i syfte att locka nationella och internationella besökare. Bland annat används projektsystemet Magnet för att ha full kontroll på vad som står för genomförande och vad som är på gång inom mötesverksamheten.

Örebro Convention Bureau valde ursprungligen Magnet för att dess funktioner är skapade utifrån projekthantering av möten och event. Redan från start använder man till exempel den inbyggda blockbokningen av hotell som en mycket tidsbesparande del. Under åren har användningen vuxit till att vara en viktig del av informationshållningen av möten och event.

Inom Örebrokompaniet har varje avdelning uppsatta mål för verksamheten. Magnets rapporter hjälper organisationen att hela tiden få ut aktuell status på hur långt man nått på vägen. Några rapporter är skräddarsydda för just Örebro medan de flesta finns inbyggda från start.
En annan viktig del med Magnet är ju annars att allting är sökbart kors och tvärs genom hela systemet. Detta är en frukt av att systemet använder FileMaker som plattform.

Örebrokompaniet arbetar kontinuerligt med att bygga värdskap i Örebro, både inom den egna verksamheten
och genom att utbilda och ge råd till sina samarbetspartners. För att ha kontroll i detta arbete används CRM delen av Magnet där informationen sedan flera år byggts upp till mycket hög nivå.

Den som lett arbetet med att implementera Magnet på Örebrokompaniet är Pernilla Törnqvist Körberg.

– Möten är viktiga för en stad ur flera perspektiv. De mest uppenbara är att det lockar besökare till Örebro,
och att det genererar både arbetstillfällen och ekonomiska fördelar för mötesindustrin. För oss var valet enkelt när vi skulle välja systemstöd för möten, säger Pernilla. Här får vi ett system som är skapat utifrån vårt behov och som vi kan påverka den vidare utvecklingen av. Vi ser samtidigt att det här har effektiviserat vårt arbete med att locka möten till Örebro och att löpande stämma av vår måluppfyllnad.

Besök Örebrokompaniets webbplats här