Projektbeskrivning

Premium System har sedan 2014 bistått Piratförlaget med att bygga ett system som förenklar förlagets royaltyberäkning och avräkningarna till upphovsrättsinnehavarna. System ersatte ett långt och tidskrävande arbete som tidigare skedde till stor del manuellt. Systemet skulle se till att författaren alltid skall ges det förmånligaste alternativet av sedvanlig royalty eller vinstdelning. Denna princip är central i Piratförlagets affärsidé.

Om systemet

Piratförlaget har ett systemet för att räkna ut den royalty eller vinstdelning som upphovsrättsinnehavarna skall ha. Information om försäljning hämtas in från olika aktörer vid bestämda tidpunkter och alla kostnader tas ut från transaktionsfilerna i bokföringssystemet.

Detta sammanställs utifrån de olika beräkningsmodeller som finns. Därefter är det bara att skicka över sammanställningarna till alla upphovsrättsinnehavarna.

Piratförlaget – Generösa författarvillkor

Piratförlaget utger främst skönlitteratur, i första hand av svenska författare men också från övriga nordiska länder. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande och bättre ekonomiska villkor.
Piratförlaget har en generös ersättningsmodell gentemot sina författare. Istället för gängse royalty använder förlaget en delningsprincip. När kostnader för produktion, marknadsföring och distribution dragits av delar förlaget och författaren 50/50 på vinsten. I de fall då sedvanlig royalty är mer gynnsamt utbetalas i stället detta till författaren.

Besök Piratförlagets webbplats