Projektbeskrivning

Projektsystem

Projektstyrning med offerering, tidrapport och fakturaunderlag är ett omfattande och väl använt system där användare från Göteborg, Lyon i Frankrike och Japan arbetar i ett FileMakergränssnitt mot FileMaker Server hos Materials Technology. Delar av systemet där datautbyte är möjligt som t.ex. kund och personalregister körs i samma databasfil, övriga delar är uppdelat per geografisk placering eller avdelningstillhörighet.
Advanced Engineering Project Management är ett system för planering och budgetering av mycket stora och omfattande projekt inom Volvo. Varje projekt i det här systemet har flera nivåer av underprojekt och involverar många personer. Systemet används av chefer som projektleder på högre nivå och utvecklades som ersättning till en uppsättning komplexa Exceldokument där mycket kunde förenklas och förbättras via övergång till FileMaker Pro.
Materials Technology har egen kompetens på utveckling av system i FileMaker men Premium System hjälper till med de mer komplexa delarna, systemering samt all webbutveckling i Lasso och PHP.

Om Volvo Powertrain
Materials Technology på Volvo Powertrain har utvecklat system i FileMaker tillsammans med Premium sedan vi startades 1997. Christer Buchwald, som är projektledare för FileMaker på Materials Technology, har tillsammans med Johan Eriksson arbetat med FileMaker sedan FileMaker 2 och har besökt den internationella utvecklarkonferensen i USA i varje år. Det drivs många olika system i FileMaker på Volvo och dessa används i flera olika länder. Förutom Volvo kör Powertrain i Lyon, Frankrike,  projektstyrning och tidsrapportering i ett system hos Materials Technology i Göteborg.