Projektbeskrivning

SLP startades 1994 och utför besiktningar ute i fält på hissar och lyftanordningar. Företaget bildades 1994 i samband med att riksprovplatssystemet avreglerades. Man är ackrediterade av SWEDAC för att utföra besiktningar enligt Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I takt med att SLP växer har behovet av ett mer heltäckande systemstöd vuxit fram. Viktiga kriterier har varit att underlätta planering av besiktningar, själva besiktningsförfarandet samt protokollskrivning och fakturering efter slutförda uppdrag.
Med Mobile Inspector Pro har SLP fått ett heltäckande systemstöd.
Besiktningarna ute i fält underlättas med en snabb och lättanvänd app för iPad. Appen fungerar helt utan krav på uppkoppling till internet och resultatet synkroniseras sedan enkelt till ett huvudsystem efter utförda uppdrag.
Besiktningsmannen kan själv planera sina resor och objekt man vill besikta utifrån en mängd kriterier. t ex förfallodatum, kund och/eller distrikt.
Alla besiktningar hamnar sedan i ett centralt huvudsystem för vidare protokollskrivning, skyltutskrifter, fakturering och statistik.
Via den inbyggda partnerportalen kan även anläggningsägare och skötselföretag själva logga in och över tid se objekt som man är knuten till.

En viktig aspekt med Mobile Inspector Pro är att SLP har haft möjligheten att anpassa systemstödet till sina förhållanden i samband med implementationen.
Det har exempelvis varit av stor betydelse att systemets funktioner fortsatt uppfyller SWEDACs kriterier för att utföra besiktningar. Detta gäller speciellt spårbarheten i allt som görs.
När många objekt hanteras samtidigt ökar också kravet på sökbarhet och statushantering så att inget missas eller trillar mellan stolarna.
Statushanteringen av besiktningar har bidragit till att kontrollen av vad som är planerat, vad som är utfört och vad som skall debiteras har ökat jämfört med tidigare systemstöd.
Arbetet har skett agilt i små steg där varje förändring har kunnat ske utan risk även under pågående drift och med minimal tidsinsats.

SLPs nya It-stöd har implementerats under januari 2017 i samarbete med Premium. Systemet bygger på den mobila plattformen Mobile Inspector Pro som är ett komplett it-stöd för företag som arbetar med återkommande besiktningar.