Projektbeskrivning

Om Systemet
Premium System utvecklar ett nytt kund-, kalkyl-, offert- och ordersystem i FileMaker för Space Production AB.

I systemet kan man skapa offerter. som skickas ut via epost och ligger som underlag till vad som skall konstrueras. Offerten kan plockas ihop från både artikel och kalkylregister. Eftersom kalkylerna ligger separat så kan dessa återanvändas till flera offerter. På offerten kan en mix av kalkyler och artiklar finnas.

På kundkorten ser man offerter och ordrar och via den personliga inloggningssidan får man snabbt upp den inloggades pågående uppgifter.

Systemet är utvecklat i FileMaker och fungerar i Mac OSX, Windows och i iOS-enheten iPad. Framöver kan även iPhone användas.

Space Production
Space Production är Skandinaviens största företag inriktat på produktion av mässmontrar.
För närvarande är dom 80 anställda och omsätter ca 130 MSEK.