Projektbeskrivning

Om Systemet

Premium System utvecklar ett nytt kundanpassat offert och ordersystem i FileMaker för Trivec.I systemet kan man skapa offerter, order och arbetsorder. Efter leverans skapas faktureringsunderlag.

På ett kundkort kommer man att kunna se vilka produkter/kassasystem och tillbehör som respektive kund har, vilka avtal som gäller och hur länge.
Produkter med serienummer kommer vara spårbara och visa vilken produkt det är och var den hör hemma, hos kund, eller på lager etc

I systemet kommer man även att, t.ex kunna söka på ett serienummer och få information om vilken produkt det är och var den hör hemma, hos kund, eller på lager etc.
Med det nya systemet få Trivec full kontroll på vilka kunder som har vilken utrustning, ip-nr, avtalstider, etc.

Systemet är utvecklat i FileMaker och fungerar i Mac OSX, Windows och i iOS-enheten iPad. Framöver kan även iPhone användas.

Trivec
Trivec är i dag en av de marknadsledande leverantörerna av kassasystem för restauranger. Trivec har generalagenturen för TRIVEC EP som är ett PC baserat kassasystem med helintegrerad dryckeskontroll. Trivec kan därmed erbjuda en komplett dryckeslösning för fullständig kontroll.