Projektbeskrivning

Premium System har under våren 2018 driftsatt ett systemstöd för Västtrafik AB. Systemet är ett projektsystem för att hantera planering och genomförande av trafikomläggningar som påverkar linjetrafiken. Premium har tidigare levererat liknande system till Göteborgs Spårvägar.

Om systemet

Varje trafikomläggningsprojekt genererar beställningar av en mängd saker. Med projektsystemet hanterar man beställningar av till exempel tillfällig hållplats, skyltmaterial och informatörer mm.
Eftersom varje projekt har mängder av åtgärder och antalet projekt är mycket stort är behovet av god överblick mycket viktig.
Man har en driven processtyrning där alla projekt har aktivitetsmallar som tillser att ingen viktig del i planeringen missas.

Alla användare på Västtrafik administrerar systemet via en vanlig webbläsare. Webbläsare som idag supporteras är Chroome, Safari, IE och Microsoft Edge. Den teknik vi på Premium använder med FileMaker kallas WebDirect.
Via Webben skapas även Gantt schema, PDF utskrifter och Excelrapporter vilket gör att i princip allt det som traditionellt gjorts med hjälp av en PC klient nu kan göras med WebDirect.

Om Västtrafik

Västtrafik AB är ett bolag ägs av Västra Götalandsregionen. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Varje dag väljer över 400 000 kunder att resa med deras bussar, tåg, spårvagnar och båtar.

Siffror om Västtrafik:
947 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken
7 000 resor med den anropsstyrda trafiken
1 857 bussar, 101 tåg, 263 spårvagnar, 36 båtar
Fordonen kör 47 500 mil, nära 12 varv runt jorden
Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

Läs mer om Premium projektsystem
Besök Västtrafiks webbplats