Novaflex

2017-10-08T15:32:54+00:00

Novaflex valde Premiums mobila plattform på iPad för att offline kunna kalkylera vad ett luckbyte skall kosta. Resultatet har blivit en enkel avancerad kalkylator av köksluckor som tillåter säljaren att snabbt få fram en offert på ett kök. Därefter kan säljaren ta samma underlag vidare till fabriken som ett tillverkningsunderlag.

SLP Hiss & Lyftbesiktning AB

2017-10-08T15:36:20+00:00

SLP startades 1994 och utför besiktningar ute i fält på hissar och lyftanordningar. Företaget bildades 1994 i samband med att riksprovplatssystemet avreglerades. Man är ackrediterade av SWEDAC för att utföra besiktningar enligt Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I takt med att SLP växer har behovet av ett mer heltäckande systemstöd vuxit fram. Viktiga kriterier har varit att underlätta [...]

Trivec – Offert och ordersystem

2017-09-19T14:07:58+00:00

Om Systemet Premium System utvecklar ett nytt kundanpassat offert och ordersystem i FileMaker för Trivec.I systemet kan man skapa offerter, order och arbetsorder. Efter leverans skapas faktureringsunderlag. På ett kundkort kommer man att kunna se vilka produkter/kassasystem och tillbehör som respektive kund har, vilka avtal som gäller och hur länge. Produkter med serienummer kommer vara [...]

Space Production – Kalkyl och Offertsystem

2017-09-19T14:08:07+00:00

Om Systemet Premium System utvecklar ett nytt kund-, kalkyl-, offert- och ordersystem i FileMaker för Space Production AB. I systemet kan man skapa offerter. som skickas ut via epost och ligger som underlag till vad som skall konstrueras. Offerten kan plockas ihop från både artikel och kalkylregister. Eftersom kalkylerna ligger separat så kan dessa återanvändas till [...]