SLP Hiss & Lyftbesiktning AB

2017-10-08T15:36:20+00:00

SLP startades 1994 och utför besiktningar ute i fält på hissar och lyftanordningar. Företaget bildades 1994 i samband med att riksprovplatssystemet avreglerades. Man är ackrediterade av SWEDAC för att utföra besiktningar enligt Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I takt med att SLP växer har behovet av ett mer heltäckande systemstöd vuxit fram. Viktiga kriterier har varit att underlätta [...]

Projektstyrning – Volvo Powertrain

2017-09-14T07:35:23+00:00

Projektsystem Projektstyrning med offerering, tidrapport och fakturaunderlag är ett omfattande och väl använt system där användare från Göteborg, Lyon i Frankrike och Japan arbetar i ett FileMakergränssnitt mot FileMaker Server hos Materials Technology. Delar av systemet där datautbyte är möjligt som t.ex. kund och personalregister körs i samma databasfil, övriga delar är uppdelat per geografisk [...]

Load More Posts