SLP Hiss & Lyftbesiktning AB

2017-10-08T15:36:20+00:00

SLP startades 1994 och utför besiktningar ute i fält på hissar och lyftanordningar. Företaget bildades 1994 i samband med att riksprovplatssystemet avreglerades. Man är ackrediterade av SWEDAC för att utföra besiktningar enligt Boverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I takt med att SLP växer har behovet av ett mer heltäckande systemstöd vuxit fram. Viktiga kriterier har varit att underlätta [...]

Marin mätteknik

2017-09-06T18:41:40+00:00

Marin Mätteknik MMT är ett mätföretag specialiserat på högupplösande sjömätning för industrins och försvarets behov av kartläggning med hög detaljrikedom för projekt i hav och sjömiljö. MMT som grundades 1976 finns på Nya Varvet, vid hamninloppet till Göteborg och är 200 anställda. Om systemet Personalen rapporterar sin arbetade tid uppdelad på projekt och typ av [...]

Load More Posts