Marin mätteknik

2017-09-06T18:41:40+00:00

Marin Mätteknik MMT är ett mätföretag specialiserat på högupplösande sjömätning för industrins och försvarets behov av kartläggning med hög detaljrikedom för projekt i hav och sjömiljö. MMT som grundades 1976 finns på Nya Varvet, vid hamninloppet till Göteborg och är 200 anställda. Om systemet Personalen rapporterar sin arbetade tid uppdelad på projekt och typ av [...]

Naturskyddsföreningen – Bra miljöval

2017-09-19T14:06:15+00:00

Om systemet Naturskyddsföreningen använder FileMaker för att administrera Bra Miljöval. Här sköts kunder, licenser och all kommunikation med dessa. Inom de olika licensformerna finns ytterligare informationsbanker som t.ex. vilka recept innehåller olika typer av kemiska ämnen, eller vilka butiker säljer godkända kläder. Systemet hanterar också den årliga revideringen för fakturering Hela systemet är uppbyggt i [...]

Göteborgs Tandläkare-sällskap – Medlemshantering

2017-09-19T14:06:23+00:00

Om Systemet Premium System har byggt ett system som har översikt över medlemmar, hanterar deras medlemsavgifter och administrerar inbjudningar till seminarier och festligheter. fakturering och resonera sköts i systemet liksom enklare mailutskick. Göteborgs Tandläkaresällskap GTS är en medlemsförening för legitimerade tandläkare som funnits sedan 1895. Idag är det ett drygt 100-tal medlemmar i föreningen som [...]

Numera mässor – Projekt och eventsystem

2017-09-19T14:06:42+00:00

Om systemet Numeramässor arrangerar publika mässor där bl.a. Stockholmsmässan och tidningen Vi i Villa är uppdragsgivare. Systemet hanterar alla moment i arrangemanget av en mässa. Kontaktytor som personal, kunder samt bokningar för de olika arrangemangen finns i systemet. Kommunikation från systemet sker med inbyggd e-postfunktionen där både massbrev och orderbekräftelser skapas och skickas. Under projektens [...]

S:t Gertrud Konferens – Konferensbokning

2017-09-19T14:06:51+00:00

Om systemet Kunderna ringer och diskuterar konferensupplägg med personal hos St Gertrud som oftast skapar prelimärbokning av kundens beställning. När bokningen blir bekräftad skickas orderbekräftelse på innehåll till kund via e-post. Efter konferensen är genomförd så stämmer man av att mot bekräftelsen innan fakturering görs. Alla fakturaunderlag överförs elektroniskt till SPCS Navision. Dessa olika steg [...]

Trivec – Offert och ordersystem

2017-09-19T14:07:58+00:00

Om Systemet Premium System utvecklar ett nytt kundanpassat offert och ordersystem i FileMaker för Trivec.I systemet kan man skapa offerter, order och arbetsorder. Efter leverans skapas faktureringsunderlag. På ett kundkort kommer man att kunna se vilka produkter/kassasystem och tillbehör som respektive kund har, vilka avtal som gäller och hur länge. Produkter med serienummer kommer vara [...]

Load More Posts