Projektstyrning – Volvo Powertrain

2017-09-14T07:35:23+01:00

Projektsystem Projektstyrning med offerering, tidrapport och fakturaunderlag är ett omfattande och väl använt system där användare från Göteborg, Lyon i Frankrike och Japan arbetar i ett FileMakergränssnitt mot FileMaker Server hos Materials Technology. Delar av systemet där datautbyte är möjligt som t.ex. kund och personalregister körs i samma databasfil, övriga delar är uppdelat per geografisk [...]

Copyright (c) 2020 Premium System AB. Alla rättigheter reserverade.