Projektstyrning – Volvo Powertrain

2017-09-14T07:35:23+00:00

Projektsystem Projektstyrning med offerering, tidrapport och fakturaunderlag är ett omfattande och väl använt system där användare från Göteborg, Lyon i Frankrike och Japan arbetar i ett FileMakergränssnitt mot FileMaker Server hos Materials Technology. Delar av systemet där datautbyte är möjligt som t.ex. kund och personalregister körs i samma databasfil, övriga delar är uppdelat per geografisk [...]

Marin mätteknik

2017-09-06T18:41:40+00:00

Marin Mätteknik MMT är ett mätföretag specialiserat på högupplösande sjömätning för industrins och försvarets behov av kartläggning med hög detaljrikedom för projekt i hav och sjömiljö. MMT som grundades 1976 finns på Nya Varvet, vid hamninloppet till Göteborg och är 200 anställda. Om systemet Personalen rapporterar sin arbetade tid uppdelad på projekt och typ av [...]

Naturskyddsföreningen – Bra miljöval

2017-09-19T14:06:15+00:00

Om systemet Naturskyddsföreningen använder FileMaker för att administrera Bra Miljöval. Här sköts kunder, licenser och all kommunikation med dessa. Inom de olika licensformerna finns ytterligare informationsbanker som t.ex. vilka recept innehåller olika typer av kemiska ämnen, eller vilka butiker säljer godkända kläder. Systemet hanterar också den årliga revideringen för fakturering Hela systemet är uppbyggt i [...]

Load More Posts