/, FileMaker, Premium Software/Premium lanserar stödsystem för hantering av volontärer

Premium lanserar stödsystem för hantering av volontärer

Event och insatser som skall genomföras med med många frivilliga behöver bra systemstöd för att genomföras framgångsrikt. Med Premiums Volontär administration både hanterar du och kommunicerar med alla volontorär på ett enkelt sätt.

Med systemet Volontär administration kan privatpersoner anmäla sig som frivilligarbetare till din organisation. Anmälda personer kan sedan registreras och hanteras i en volontärsdatabas. När det väl är dags för frivilliga som behövs till ett event går det att skicka ut en förfrågan till hela eller delar av volontärsdatabasen och ta emot anmälningar av volontärerna. Vid genomförandet av ett event går det också att kommunicera med alla anmälda till eventet med både sms och mejl. Detta är några av funktionerna i systemet.

Hantera volontärer och frivilliga professionellt. Det är ju trots allt frivilligas engagemang och välvilja som skall hanteras. Systemet har också stöd för hantering av arbetsintyg av de insatser som volontären har deltagit i.

Mer information om Volontär administration hittar du här: Volontär administration

2014-08-07T12:52:34+00:00