/, Premium System/Premium levererar offertsystem till Space Production

Premium levererar offertsystem till Space Production

Space Production AB är i dag Skandinaviens största företag inriktat på mässmontrar och produktion för event.

Premium System utvecklar ett nytt kund-, kalkyl-, offert- och ordersystem i FileMaker för Space Production AB.

I systemet kan man skapa offerter. som skickas ut via epost och ligger som underlag till vad som skall konstrueras.
Offerten kan plockas ihop från både artikel och kalkylregistren. Eftersom kalkylerna ligger separat så kan dessa återanvändas till flera offerter

På kundkorten ser man offerter och ordrar och via den personliga inloggningssidan får man snabbt upp den inloggades pågående uppgifter.

Systemet är utvecklat i FileMaker och fungerar i Mac OSX, Windows och i iOS-enheten iPad. Framöver kan även iPhone användas.

För mer information om projektet kontakta Ulf Larsson på Premium System.
 Länk till Space Production AB: http://www.spaceproduction.se

2014-09-02T13:05:25+00:00