/, FileMaker/Premium System talar på årets Devcon Scandinavia i Stockholm

Premium System talar på årets Devcon Scandinavia i Stockholm

Filemaker DevCon Scandinavia 2014

Filemaker DevCon Scandinavia 2014

Årets DevConScandinavia hålls på Lidingö i Stockholm. Konferensen ligger över två dagar , från tisdag till onsdag 21-22 oktober. Första dagen är helt vikt åt FileMaker Inc’s representanter som besöker Sverige. I sina föredrag går de ner på djupet i FileMaker och förklarar hur produkten är tänkt att användas, från insidan för utvecklaren och på utsidan till slutanvändaren.

Premium är som vanligt representerade i talarlistan av Magnus Gandemo som går igenom den nya funktionen “Perform Script on Server” och hur du avlastar klienterna i ditt system på bästa sätt.

Vår stadiga samarbetspartner Richard Malmsten från Qvadis presenterar smarta sätt att arbeta med Filemaker GO och problematiken kring att synkronisera en offlinelösning från en iPad till servern.

Ett gyllene tillfälle att fortbilda dig som FileMakerutvecklare.

Läs mer och anmäl dig på den oficiella hemsidan: DevConScandinavia 2014

2014-09-22T14:12:51+00:00