/, FileMaker, Premium System/Premium talar på FileMaker Devcon 2013

Premium talar på FileMaker Devcon 2013

Premium fick möjlighet att vara talare på den årliga FileMaker Devcon Scandinavia 2013 som i år är i Köpenhamn. Denna aktivitet är ett forum för de som utvecklar i FileMaker att träffas för utbyta idéer, smarta lösningar, teknik och erfarenhet.

Talarna från Premium är Magnus Gandemo, Kalle Samuelsson och Bo Widén.

Mer information finns på följande sida: FileMaker Devcon Scandinavia 2013

2013-09-30T14:29:20+00:00