På Premium har vi internt kört en enkel motionstävling som syftar till att inspirera alla medarbetare till vardagsmotion.
Eftersom resultatet varit över förväntan vill vi nu erbjuda dig som kund att ta del av denna relativt enkla FileMaker applikation. Premium Games är en lagtävling där alla deltagare oberoende av fysiska förutsättningar kan vara med.

Främjar fysisk aktivitet
Premium Games har sin grund i folkhälsoinstitutets rekommendationer för fysisk aktivitet. Den svenska rekommendationen är att alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Fysisk inaktivitet är samtidigt en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa och cancer.
Efersom vår personal sitter långa stunder helt stilla är det desto viktigare att röra sig i omgångar under dagen. Detta har fått en märkbart positiv förändring med Premium Games.

Så här funkar det
Premium Games är en liten FileMaker applikation som kan köras i PC/Mac, Iphone, Ipad eller webbläsare.
Deltagarna delas in i lag och tävligen går ut på att registrera antal minuter som har utförts av en fysisk aktivitet.
Aktiviteterna är indelade i hur mycket pulshöjning dom genererar. I vårt fall har vi hållit det enkelt med låg, medel och hög pulshöjning.
Ett maxtak av poäng per dag och vecka finns för den enskilde för att jämna ut skillnader i engagemang. Poängskalorna är också utformade så att en rask promenad längre tid skall kunna utjämna ett hårt tränings- pass under kort tid.

Premium Games är roligt
Utöver att komma ut lite mer och röra på sig under tävlingsperioden har lagandan varit stor. När kollegorna utövar ett positivt grupptryck inom laget kommer detta att sporra de övriga. Premium Games handlar inte bara om sin egen motion, utan även att hjälpa sina lagkamrater.
Applikationen visar i realtid den aktuella lagställningen samt topplistan över vem som leder poängligan.
Tävlingens tidsperiod är valfri men vi har valt att köra i 1 till 2 månader.
Målsättningen är att alla skall deltaga aktivt och vår statistik visar att minst 80-90% kommer delta genom tävlingsformen.

Välkommen att deltaga i en rolig tävling i vardagsmotion inom din organisation.

Kontakta oss för mer information