/Produkter och lösningar
Produkter och lösningar2017-08-10T12:44:26+00:00

Integrerbara grundmoduler redo att anpassas ytterligare

Vi har sedan 1998 skapat kundanpassade IT-system inom vitt skilda områden. Hundratals kundunika lösningar finns i referenslistan.

Många populära administrativa uppgifter har vi också produktifierat i ett antal färdiga moduler där det mesta redan är klart.

Det bästa med våra färdiga lösningar är att de går att använda mer eller mindre som dom är men kan också lätt anpassas vidare för dina unika behov.

När dessutom modulerna går att koppla till varandra är möjligheterna näst intill obegränsade.

Välkommen att testa!

En väl fungerande Convention Bureau bidrar positivt till kommunens attraktionskraft. Värvning och assistans till mötesarrangörer är samtidigt en administrativt tung process med många inblandade och många prioriteringar. En växande skara kunder har valt Magnet från Premium för sin mötesvärvning.

Mötesvärvning

Premium Projekt  cSalt-mas

Projekthantering för bygg och anläggning

Premium Projekt är en grundmodul som är skapad för att ha full kontroll vid genomförandet av projekt. Funktionerna vuxit fram av kraven på dokumentation inom byggnation och anläggning men passar även inom en vidare sfär av genomförandeprocesser. Jobbar du dessutom med någon typ av kvalitetscertifiering är Premium Projekt ett måste.

Premium Försäljning  cSalt-mas

Säljsystem med hög flexibilitet

Premium CRM & Order är ett omtyckt affärssystem som är skapat för att just kunna anpassas till många skiftande behov. Med FileMaker som bas är det enkelt att förändra systemet när din affärsverksamhet utvecklas. Systemet har tagits fram tillsammans med våra kunder under många år. Naturligtvis kan du köra Premium CRM & Order precis som det är utan anpassningar också.

När du behöver vara ute på fältet och besiktiga många objekt eller dokumentera objekts beskaffenhet är Premium Collector ett utmärkt verktyg. Systemets grundfunktioner är att kunna synka ut arbetsordrar till Ipads för att där i sk offlineläge inhämta data snabbt och enkelt på fältet. Väl tillbaka på kontoret synkas all data tillbaka för automatiserad rapportgenerering eller vidare bearbetning.

Premium Affärssystem