För mer info och kostnadsfri demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

Klicka här för priser

Kunderna gillar våra nya detaljerade specifikationer på vad vi kommer att producera i fabriken för deras räkning.

Mikael Kwarnmark, VD, Cogra Pro AB

Premium Affärssystem funktioner

Med Premium Affärssystem och Sveriges ledande ekonomisystem Fortnox erhåller du en perfekt kombination för din verksamhet.

Premium och Fortnox är ett modernt och skalbart molnsystem som alltid är tillgängligt var du än befinner dig.

Premiums omtyckta och förändringsbara funktioner ger dig full kontroll på dina affärsprocesser. Fortnox tar sedan föredömligt hand om de mer statiska funktionerna lagerhantering, fakturahantering och bokföring, alltid hela tiden i synkronisering med Premium.

Premium är från grunden skapat för att din data skall kunna integreras med andra system. Det kan gälla allt från bolagsupplysning till transportbokning och mycket mer.

Ingen manuell flytt av data eller extra Excelfiler behövs för att hålla full kontroll på verksamheten. Lägg till de funktioner du behöver löpande. Din data följer med från första Leads på säljavdelningen till att fakturan är bokförd och klar på ekonomiavdelningen.

I Premium Affärssystem har vi samlat erfarenheter från säljande bolag sedan 25 år tillbaka i allt från små smarta funktioner till ett generellt välstrukturerat programpaket.

Funktioner

Generellt
Molntjänst Premium affärssystem driftas som en molntjänst på AWS (Amazon web services) eller svenska Iver.
FileMaker Premium är byggt på den öppna och förändringsbara plattformen Claris FileMaker som är en del av Apple Inc.
Integration Premium är byggt för integration med andra system. Vi har färdiga integrationer till många tjänster på nätet. Det är också möjligt att integrera till Premium via FileMakers data api. Systemet stödjer Claris Connect med färdiga integrationer till de vanligaste tjänsterna på nätet.
Allting sökbart Systemet har ett mycket kraftfullt sök där allt är sökbart kors och tvärs. Möjlighet till multipla sökord för bästa möjliga sökträff.
Spara sökvägar Dina vanliga sökningar kan sparas för att spara tid.
Spara ögonblickslänkar Vill du dela en vy med ett visst urval till dina kollegor kan denna enkelt delas som en länk.
Obegränsat antal fönster Du kan använda så många fönster du behöver med olika vyer i systemet på flera skärmar för enkel överblick.
Behörighetssystem Åtkomsten till vyer och register avgörs av vilken behörighetsgrupp du tillhör. Administratör, Säljare, Tekniker mm.
Posthistorik Håll koll på vem som ändrat grunddatan i systemet på Företag, Personer och Artiklar
Dokumentlagring Alla huvudregister har inbyggd dokumentlagring som tar alla filformat.
Kommentarer Du kan lägga interna kommentarer på Företag, Person, Objekt, Order mm som loggar vem som sa vad och när. 
Email Det går att mejla via din egen mailklient eller genom företagets mailserver.
SMS Koppla SMS avisering direkt från systemet i valfria delar som tillval.
Kalendersynk  Koppling mot Microsoft Office 365 eller Google Calendar som tillval.
Import / Export Excel  Det går enkelt att ta ut data i Excelfomat. Lika enkelt kan data importeras om behörighet tillåter.
Windows & MacOS & iOS Systemet kan köras på MacOS- och Windowsdatorer. Det går också att köra CRM delen mobilt via iPhone och iPad.
Webb Vissa delar av system kan köras direkt i en webbläsare. Det finns och en webbapp för serviceordrar.
Statushantering Ordrar, Objekt, Serviceorder,Fakturor mm följer ett logiskt flöde så att det är lätt att se status på affärstransaktionerna.
Inbyggd support  Alla vyer har Premiums strukturerade och omtyckta support inbyggd med endast en knapptryckning
CRM
Bolagsupplysning Håll koll på dina kunder med koppling till din leverantör av företagsdata mot CreditSafe, UC eller Bisnode.
Dubblettkontroll Systemet mäter automatiskt om det finns dubbletter av företag i systemet för god registervård.
Nyhetsbrev Personer kan anslutas till ett valfritt antal utskickslistor med koll på avanmälan på varje lista. Möjlig synk till utskickssystem.
Insats Vanligaste typerna av aktiviteter i systemet sparas automatiskt för att till exempel mäta säljarnas insatser i systemet. 
Frasmall Vanliga formuleringar för företagets korrespondens kan sparas i en frasmall med mejltaggar för att personifiering.
Säljmål Stöd finns för att säljare skall kunna jobba med budgetmål och presentation av veckovis måluppfyllnad.
Att göra Skapa enkelt påminnelser på företag, person, objekt, offert, order och serviceorder. Vecko- och månadsöversikt över Att göra.
Telefoni Ring via Softphone direkt ifrån affärssystemet.
Affär Registrera en eller flera affärer i tiden på dina befintliga kunder och nya prospekts. Affärer kan presenteras i en "offerstock". Affär kan kopplas till säljbonus efter godkännade av chef.
Kategori Företag och personer kan på ett enkelt sätt kategoriseras.
Ringlista Både prospektlistan och Att göra listan kan användas som Ringlistor
vCard Skicka kontakter på en eller flera personer till din mobila enhet som ett vCard (adressbok)
Bolagsdata All nödvändig data för att göra affärer med en kund finns samlat på ett ställe på företaget.
Prislistor & rabatter Kundens pris avgörs av om kunden tillhör en prislista, har avtal, har rabatt på vissa prisgrupper eller har en generell rabatt.
Statistik System mäter automatiskt omsättning på kund och kategoriserar dina A och B kunder.
Dashboard Individuella startmenyer med personifierade översikter av affärsdatan. Grafer för säljaktiviteter, Att göra mm.
Objekt (Maskin-/Anläggningsregister)
Avtal Abonnemang, hyresavtal, medlemskap kan alla definieras som avtal i Premiums objektregister. Avtal kan faktureras vecko-, månad-, kvartal- och årsvis.
Förbrukning Fakturera förbrukning efter avläsning i valfria perioder. Möjligt att debitera efter tröskelvärde som ingår.
Objektmall Objektmallar underlättar uppläggningen av nya avtal med ingående avtalsartiklar, förbrukningsartiklar mm
Avtalsfakturering Avtal kan faktureras i perioder. Ett avtal kan ha många avtalsartiklar som debiteras med eller utan förbrukning i period.
PDF avtal Avtal genereras automatisk som PDF avtal med avtalsbilagor för signering. Digital signering möjlig.
Huvudavtal Flera objekt kan läggas samman i ett huvudavtal där all fakturering sker. Med ett huvudavtal kan förbrukning på flera enheter avtalas i klump.
Integration Det går att integrera avläsning från externa system för räkneverk och förbrukning.
Webbformulär Det går att skicka ut länkar till en webbsida för avläsning av kund som är helt integrerad med affärssystemet.
Finansiering I objekt går detta hålla reda på maskiner och fakturering där finansiering har skett via leasingbolag eller likvärdigt.
Förbrukningsorder Förbrukningsordrar kan genereras manuellt eller automatisk från ett objekt som också styr priserna.
Serviceorder Från ett objekt kan serviceordrar genereras. Objektet styr vilka priser och inställelsetider som skall gälla.
Fakturaspecifikation Automatiserad fakturaspecifikation på ingående Objekt och fakturerad period för lättare kundavstämning
Automation Integration mot objekt som ger dig larm samt automatiserar förbrukningsorder baserat på faktiskt status på objektet
Serviceorder
Objektstyrning Kopplat objekt och dess avtal styr priserna på tid och reservdelar.
Tidsregistrering Registrera arbete och reskostnad i automatiserade steg
Avläsning Möjlighet att registrera avläsning av räkneverk på utrustning. För att följa upp slitage och livslängd.
Reservdelar Registrera utbytta delar och dess kostnader på serviceordern.
Mobil App Tekniker ute på fältet kan utföra arbetet via responsiv webb-app för registrering av tid, reservdelar och räkneverk
Statistik För statistik på felkoder och uppdragstyper för lättare identifiering av slitna objekt.
Inställelsetid Objekt kan styra inställelsetiden på serviceorder med hänsyn till bolagets kontorstid.
Responstid Statistik på uppföljning av responstid på serviceorder över tid.
Automatisering Automatiserade flöden för mailbekräftelse, utfördmail och fakturering
Kalendersynk Koppling av kalenderbokning i teknikers kalender vid bokning. Mejl till tekniker vid avbokning.
Timeline Timeline för att se alla teknikers bokade tid och frånvaro vid val av tekniker på serviceorder.
Order/Offert
Företag/Privat Försäljning till privatpersoner såväl som företag.
Flera adresser Möjlighet till separat postadress, obegränsat leveransadresser och annan fakturaadress.
Kreditvarning Hantering av kreditspärr, orderstopp, förfallna fakturor utifrån kreditutrymme.
Prissättning Kundens pris styrs av avtal, Prislista, rabatt på prisgrupp och generell rabatt.
Prisinformation Alltid intern info hur kundens rabatt har räknats ut på orderrad
Light/Pro Mojlighet att växla mellan avancerad orderläggning och en enklare vy beroende på behov
Offert Separat offertregister med samma funktion som order. Möjlighet att konvertera offert till order med endast en knapptryckning.
Repeterad order Möjlighet att duplicera order, välja från mallorder eller kopiera rader från en order
Orderstatus Ordrar, leveranser och fakturor följer ett logiskt statusflöde så att det är lätt att följa vad som hänt
Försäljningsstatistik Direkt på offert- eller orderrad går det att se prissättningar från tidigare offerter/affärer och prisstafflingar.
Modulartiklar Hantera offert och order av strukturartiklar. Dessa kan i valfritt steg splittas upp i sina ingående artiklar.
Kopplad Artikel Möjlighet att få hjälp att sälja artiklar som passar till en viss artikel
Marginal & TB Marginal och TB uppföljning på enskild order eller ordrar i tidsperiod
Proforma Skicka Proforma faktura direkt från ordervy.
Svenska/Engelska Alla utskrifter på svenska eller engelska i SEK eller anna valuta.
Lagersaldon Varna vid låga lagersaldon av en artikel
Förfrågan Möjlighet att skicka ut förfrågan till flera underleverantörer samtidigt för en viss försäljning.
Textartiklar Lägg till textartiklar direkt på ordern för en utformning av följetexter. 
PDF & mejl Utskrifter via papper, PDF eller mejl
Block Med Orderblock kan en order indelas i leveransblock eller produktionsblock där olika avledningar tar vid för produktion av det som beställts.
Inköp
Inköpsrapport Möjlighet att starta inköp via översikt av vad som ser ut att behövas. Låga lagersaldon och på order.
Direktinköp Artiklar som är flaggade som direktinköp kan köpas in direkt från Order.
Prisförfrågan Skicka offertförfrågan (request for proposal) direkt från Inköp.
Statushantering Inköp följer ett logiskt statusflöde så att det är lätt att följa vad som hänt.
Faktura
Direktfaktura Skapa en faktura direkt på vad som helst utan behov av order.
Samlingsfaktura Möjligt att slå samman flera fakturor på samma kund till en faktura.
Fortnox Synkronisering av fakturor med Fortnox för bokföring, betalregistrering.
Distribution Automatiserad fakturadistribution via utskrift, mejl eller EDI. Kan även ske i Fortnox.
Påminnelse Hantering av förfallna fakturor. Påminnelse 1 och 2 samt inkasso.
Statistik Statistik på fakturering i period.
Nollfaktura/Finansiering För korrekt marginaluppföljning på Objekt och kund. Fakturasplit till finansbolag möjlig.
Artikel
Svenska/Engelska En artikels benämning och kommentar kan lagras på Svenska och Engelska
Bilder Koppla bilder och annan data till produktkatalog och webshop
Kalkylpris Beräkna en produkts försäljningspris i SEK (kalkylpris) i flera steg från inköpspris i valfri valutakurs.
Prisstaffling Hantera försäljningspris i olika volymer.
Prislista Koppla artiklar till olika prislistor med olika prissättning. Skriv ut anpassade prislistor.
Lagerhantering FIFO lagerhantering i synkronisering med Fortnox för korrekt lagervärdering. Inventering och hantering av flera lagerplatser.
Prisgrupp Koppla artikel till prisgrupp för att kunna ge kunder olika rabatter på olika prisgrupper.
Modulartikel Skapa strukturartiklar, sammansatta artiklar som består av flera artiklar.
Artikelgrupp/Moms Konto och resultatenhet styrs av koppling till artikelgrupp. Momssats sätts på artikel.
Leverantör Koppla leverantör och leverantörens uppgifter om artikel för automatiserade inköp.
Statistik Se försäljningsstatistik i antal och belopp per månad. Möjligt att se hur mycket och till vem.
Dokumenthantering Spara produktdokumentation som recept, innehållsförteckningar, ritningar, riskanalyser, exporthandlingar, intyg mm.
Övrig data Hantera ev EAN kod, tullstatnr, ursprungsland, vikt, förpackningstyp mm.
Inställningar
Bolagsdata Bolagets uppgifter, sidfot logo mm sätts på ett ställe i systemet och används av hela systemet.
Mejlmallar Alla mejl från företaget styrs via mejlmallar för Order, Offert, Inköp, Objekt, Faktura mm.
Kategori Artikelgrupper, konton, objekttyper, Företags & person kategorier
Användare Hantera åtkomsten för alla dina användare på ett ställe.
Frasmall Skapa enhetliga mejlfraser för vanligt förekommande processer för säljare och administration.
Textbilaga Skapa färdiga textbilagor för allmänna villkor till bolagets avtal.
Insats Mätningg av säljarnas aktiviteter er underlag för statistik på vecko och månadsbasis.
Support Översikt över alla pågående och avslutade supportärenden för Premium.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring vårt affärssystem och CRM-system. Vi hjälper dig gärna!

Våra tjänster & produkter får dig att arbeta smartare

Vi har många års erfarenhet av systemutveckling och vi erbjuder även fler tjänster och produkter.