överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning med Mobile inspector

Är du ute på fältet och gör många överlåtelsebesiktningar och lägger mycket tid på dokumentationen i efterhand?

Då är Mobile Inspector ett verktyg som kommer att spara tid både under besiktningen och i ditt efterarbete. Systemet är skapat för att du enkelt ska kunna utföra din besiktning på traditionellt vis fast nu direkt i en iPad.

När du är klar genereras utlåtandet helt automatiskt i PDF format utifrån inmatade värden vilket sparar tid och minimerar felkällor när informationen inte behöver överföras från oklara anteckningar.

Besiktning med Mobile Inspector sker i en iPad i så kallat offline – läge vilket innebär att appen funkar snabbt överallt oavsett mobiltäckning.

Applikationen är framtagen i samarbete med Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR och är godkänd med SBRs mallar för överlåtelsebesiktning.

För mer info och kostnadsfri demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

Produktblad

Ladda ner produktblad här

Okulärbesiktning med iPad enligt SBR modellen och med backup i molnet

Mobile Inspector för överlåtelsebesiktning är framtaget tillsammans med SBRs styrgrupp. Det innebär att utlåndandet alltid följer den mallversion som vid var tid gäller från SBR.

Principen för besiktningen är enkel och innebär att noteringar löpande läggs in i den byggnadsdel som avvikelser eller “inget att notera” hittas. Det spelar ingen roll i vilken ordning som besiktningen görs utan det är din arbetsgång som gäller. Det går att skapa mallar för att redan från start lägga in vissa punkter som inte skall missas vid besiktningen. Det finns också en online manual från SBR med de riktlinjer som vid var tid gäller för SBR modellen.

En viktig princip är att det snabbt går att göra en notering i systemet vid rundvandring tillsammans med beställaren. Senare kan du enkelt komma tillbaka till dessa noteringar och fylla på med en standardtexter eller egna meningar. Det finns färdiga värdelistor för de vanligaste meningarna i samband med en avvikelse. Allt du skriver in och alla anteckningar landar snyggt i ditt utlåtande som du kan skriva ut eller skicka som en PDF till din beställare. Är du nöjd med en viss ny skrivning går det enkelt att lägga till just den i ditt bibliotek av färdiga texter.

På de punkter där noteringar behöver göras kan en eller flera avvikelser skapas. Texterna läggs under avsnitten Noteringar, Riskanalys eller Fortsatt teknisk utredning. Det är även möjligt om fastighetsägaren tillåter att göra en intern fotodokumentation på en avvikelse. Det är du som besiktningsman som avgör om denna funktion skall användas i systemet.

Med Mobile Inspector ingår alltid en molntjänst som gör att du alltid kan backa upp dina besiktningar och vara trygg i att dessa backuper på ett säkert sätt lagras för framtiden.

Det går att uppgradera Mobile Inspector till en Pro-version som innebär att du även kan fortsätta att bearbeta din besiktning i en PC hemma på kontoret. Detta kräver att du har ett bredbandsabonnemang.

Enkelt tillvägagångssätt 

Precis som vanligt finns överlåtelsebesiktningens fyra steg att gå igenom och fylla i.

Handlingar,Okulär besiktning, Riskanalys och Fortsatt teknisk analys.

Det är databasen över färdiga meningar som utgör den stora vinsten vid protokollskrivandet. Det går naturligtvis att skriva meningar på egen hand men registret över färdiga meningar som kan justeras i efterhand utgör en stor tidsbesparing.

Detsamma gäller för riskanalys och fortsatt teknisk utredning. Även här finns färdiga meningar för de vanligast förekommande alternativen.

Överlåtelsebesiktning

Bibliotek av färdiga texter sparar tid för besiktningen.

Fakturera direkt

När du är klar med din besiktning och det börjar närma sig att fakturera din beställare kan du lägga till tjänsten fakturering.

Eftersom alla uppgifter bör vara ifyllda av vem som har beställt besiktningen, så finns även fakturaunderlaget på vem som ska betala.

Så med få enkla klick kan du även skicka iväg din faktura till kunden.

Samarbete med SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) 

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation.

Vi samarbetar med SBR och använder deras mallar för besiktningen.

Appen är också byggd enligt den struktur som SBR godkänner.

På det viset är det en enkel övergång från att göra sina besiktningar på det traditionella sättet med papper och penna.

Samtidigt går det att bygga på med egna färdiga mallar för texterna till exempelvis fortsatt teknisk utredning och riskanalys.