överlåtelsebesiktning

Mobile inspector – systemstöd lägenhetsbesiktning

Mobile inspector är ett professionellt it-stöd för in- och utflyttningsbesiktning av lägenheter. Systemet är snabbt och fungerar offline i utrymmen utan mobil täckning. Systemet skapar automatiskt besiktningsprotokoll i PDF format som kan undertecknas av berörda parter direkt på skärmen.

Systemet är byggt enligt en så kallad ledstångsprincip där användaren får assistans med vad som skall kontrolleras rum för rum.
Avvikelser kan dokumenteras med avvikelsens art. Det går också att komplettera en avvikelse med foto och fritext.
Onormalt slitage kan kopplas till fastighetsägarens prislista för snabbare hantering av hyresgästens skuld.
Det finns möjlighet att komplettera systemet med en areamätning för att stämma av att lägenheten uppfyller kontraktets area.
Besiktningen kan ske var som helst utan koppling till internet och tar dokumentationen till en helt ny nivå.
Det går att synkronisera besiktningsprotokoll till en central databas där också tidigare protokoll går att hämta.

För mer info och kostnadsfri demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

Mervärden för både besiktningsman och fastighetsägare

Mobile inspector är ett lättanvänt besiktningsverktyg som kraftigt förenklar besiktning/kontroll av lägenheter. Applikationen fungerar offline dvs oavsett var i lägenheten man befinner sig även där man inte har möjlighet att nå internet.
Besiktningen av en lägenhet utförs enligt ”ledstångsprincipen”. Det innebär att användaren har ett fördefinierat antal rum som skall besiktas och varje rumstyp har ett definierat antal frågor som skall besvaras. Denna enkla princip ger snabbt en bra översikt över lägenhetens status. Den färdiga rapporten uppdelad med vad som är i sin ordning och visar sedan tydligt vilka eventuella brister som upptäckts.

Systemet ger inspektören alla de vanligaste felkoderna för den okulära besiktningen. Det finns även fritextrader som gör det möjligt att beskriva bristens art. Var och hur bristen ser ut går också att dokumentera med hjälp av  den inbyggda iPad-kameran.
Oavsett vilken storlek och beskaffenhet det är på lägenheten kommer besiktningen att kunna utföras i enlighet med den mall som har definierats av fastighetsägaren.
Mobile inspector hjälper såväl besiktningsmannen som fastighetsägaren att hålla reda på hur skicket har förändrats sedan föregående besiktning.
Varje fastighetsägare har sina fastigheter skyddade från insyn (ingen annan “Mobile Inspector”-användare kan se dina besiktningar/fastigheter).

Mobile inspector – ett professionellt verktyg

Mobile inspector lägenhetsbesiktning tillser så att såväl avflyttande som nya hyresgäster får en rationell och professionell behandling för lägenhetens skick.

Systemet bistår fastighetsägaren att inte missa egendom där fastighetsägaren har ett underhållsansvar.
Tillförd egendom kan enklare avgöras genom jämförelse med protokoll från tidigare inflyttning.

Fastighetsägaren kan med fördel använda rapporten från Mobile inspector som underlag för reparatörer.

Med hjälp av enkla färgsymboler graderas avvikelser och skador så att det blir enkelt enkelt att läsa protokollet.Det går att koppla avvikelsernas art till en färdig prislista.

Redan vid besiktningstillfället kan hyresgästens underskrifter läggas direkt läsplattan för att effektivisera administrationen.

Protokollet går att mejla till hyresgästen direkt vid besiktningstillfället eller kan skrivas ut och skickas när väl en skrivare finns tillgänglig.

Det finns möjlighet att komplettera systemet med en bokningsmodul där tid för besiktning kan bokas och aviseras till berörda parter.

Kontroll av lägenhetens area

Det går att komplettera Mobile Inspector med funktion för att mäta lägenhetens yta.

Med systemet mäts bara de utrymmen som ligger inom lägenheten.

Många lägenheter som mäts har en area som avviker mot den angivna. Ofta beror avvikelserna i arean på att regler och standard för hur en mätning ska göras har ändrats över tiden.

Mobile inspector utför areamätning enligt Svensk standard SS 21054:2009.
Areauppgiften kan användas i samband med fastighetstaxering, bygglovsansökan, hyresavtal samt köp och försäljning av bostäder.

Areauppgiften kompletterar en besiktning och kommer på samma protokoll som denna.