Mobile inspector – Pro

Mobile Inspector Pro är ett komplett it-stöd för att hantera administrationen av återkommande besiktningsuppdrag. Systemet är en omtyckt kombination av ett snabbt och lättanvänt verktyg för besiktningsmän ute i fält samtidigt som det är ett avancerat systemstöd för hela processen från införsäljning till fakturering av uppdragen. 
Systemet har vuxit fram ur praktiskt arbete bland våra kunder och alla funktioner är noga testade för vad som fungerar i det dagliga arbetet.

För mer info och kostnadsfri demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

PDF presentation

Beskrivning av systemet

Full kontroll i arbetsprocessen

Mobile inspector är verktyget där du planerar, aviserar, genomför och administrerar besiktningar löpande. Systemets styrkor ligger i att hela tiden ge dig full kontroll av vad som skall göras, vad som pågår och vad som är klart. Användare av Mobile inspector upplever verktyget som enkelt och roligt att använda. Detta har åstadkommits med kraftfulla sökfunktioner och ett enkelt gränsnitt som fungerar på samma sätt var man än jobbar.

Molntjänst där licenser, drift och support ingår

Hissbesiktning

Det är enkelt att komma igång med Mobile Inspector. Allt som behövs för att köra systemet är inkluderat i priset. Det är endast din egen hårdvara och anslutning till internet som som du behöver tänka på. Det finns heller ingen bindningstid annat än det kvartal som för tillfället rullar. Vi på Premum är av övertygelsen att vi når längre om vi endast har nöjda kunder utan inlåsning i vårt kundregister.
Systemet driftas på en av Sveriges bästa IT-driftcentraler med SLA nivåer över 99% och ett backupschema som flera gånger dagligen säkrar din data.
Oavsett var man jobbar i systemet finns ett online supportsystem tillgängligt. Här kan administratörer direkt få svar på frågor om systemets funktioner samt önska tillägg på utökad eller annan funktionalitet.

Detta hanterar Mobile Inspector Pro

Planering

Besiktningsmän och administratörer kan planera sina dagar utifrån vad som är på gång för besiktning. Planeringen kan göras för en eller flera objekt i en knapptryckning beroende på kund eller ort eller annat kriterie som man är på gång att besöka. Det går att nå planeringsvyn både mobilt och via PC. På respektive besiktningsmans mobila plattform kommer sedan automatiskt planerade objekt att synas i den sorteringsordning man för tillfället valt.

Avisering

Via mejl eller papper har arbetsflödet automatiserats för att avisera de kunder eller anläggningsägare som är på gång för besök. Mobile inspector håller koll på alla de kontaktvägar som skall gälla för avisering, intyg, skötsel, fakturering mm. Detta kan sättas i flera nivåer på Kund, anläggning och objekt. Nya objekt ärver alltid dessa förinställda kontaktvägar för att spara tid men kan ändras individuellt på de enskilda objekten.

Mobile Inspector checklista

Gör besiktningar med dina checklistor för olika objekttyper ute på fältet

Mobilt offline

Alla objekt som är planerade på en besiktningsman synkas ut till den mobila appen. Det går också att skapa papperschecklistor på kontoret om mobilt verktyg tillfälligt skulle saknas för någon. Det  går också att skapa helt nya besiktningsobjekt ute i fält samt ändra befintliga om någon registrering av objektets fasta data har ändrats.

Besiktning

Ute i fält kan besiktningar startas på de planerade objekten. Det går snabbt och enkelt att registrera en besiktning när det mobila arbetet sker offline. Även batteritiden är längre när systemet inte behöver kommunicera via internet under besiktningens gång.
Om det är en återkommande besiktning syns även tidigare besiktningsresultat för att visa på saker som speciellt skall kollas denna gång.
Till en besiktning kopplas fördefinierade checklistor med de saker som måste gås igenom för att slutföra en besiktning.

Väder och stötskydd

De besiktningsföretag som idag jobbar med våra appar har kompletterat sina iPads med riktigt bra skal som skyddar både mot stötar och fukt. Griffin, Targus mfl är exempel på leverantörer som gör riktigt bra skyddsfodral. Flera av skalen har även axelrem som underlättar när besiktningsförättaren behöver ta sig in i olika utrymmen.
Vi har även tips på tillhörande pennor och andra produkter som underlättar arbetet.

Checklistor

Olika besiktningstyper har olika arbetsprocesser. Mobile inspector är mycket flexibelt och är skapat för att kunna hantera besiktningsprocesser för de flesta ändamål. Det är enkelt att lägga upp dina utarbetade checklistor i systemet. Det är också enkelt att koppla samman olika besiktningstyper med vilka checklistor som skall gälla.
Mobile inspector används idag inom tex Riskanalyser, Besiktning lagerinredning, Bilbesiktning, Överlåtelsebesiktning, Hissbesiktning mm.
En funktion är att även checklistan, i förekommande fall, tillåts ändras ute i fält när vekligheten ser annorlunda ut än den valda mallen. Checklistorna kan också vara kapitelindelade för att underlätta arbetet med besiktningen i olika delmoment.

Synk

Att mobile inspector på kort tid nått sin popularitet beror även på att systemet funkar utmärkt var man än befinner sig utan uppkoppling. Schakt, källare, tunnlar är exempel på vanliga miljöer för våra kunder. Då är det viktigt att den mobila appen funkar lika bra och snabbt så att verktyget underlättar arbetet snarare än skapar frustration.
Det är också viktigt att datan från besiktningen fångas upp och återsändas till kontoret så snart det finns uppkoppling. Mobile inspector innehåller avancerad teknik som gör att ditt arbete snabbt och säkert kan skickas till huvudsystemets säkra datamiljö.

Protokoll

Mobile inspector genererar automatiskt PDF protokoll enligt din utseendemall inklusive eventuella bilagor och med de stämplar och underskrifter som krävs.
Det finns färdiga funktioner för att hjälpa förättaren att skriva besiktningens beslut (Resultat, Riskanalys, fortsatt teknisk utredning mm). Detta sker i form av en databas med vanligt förekommande beslutstexter som byggts upp inom ditt företag. Protokoll kan skickas enskilt eller grupperat. En vanlig gruppering kan vara att en större kund vill ha ett samlat protokoll för alla besiktigade objekt på en anläggning.

Partnerportal

Mobile inspector innehåller även en webbsida där kunder och serviceföretag kan se sina objekt och besiktningar. Partnerytan är helt automatisk och det är enkelt att skapa ett lösenord för kunden eller serviceföretaget som skall nå denna del. Med partnerportalen ges möjligheten att stärka banden till dina kunder och partners genom att ge dom full tillgång till all historik ni har tillsammans. Samtidigt får Serviceföretagen underlag för sitt arbete på de brister som upptäckts.

Intyg/Skyltar

I de fall besiktningen skall resultera i ett nytt intyg eller skylt som visar objektets godkännande så kan detta genereras direkt från besiktningen.
Det går även att generera streckkoder som skrivs ut på skylten via tilläggsprogramvara. Detta om skylten kanske automatisk skall kunna avläsas ute i fält.

Fakturering

Besiktningar kan debiteras enskilt eller grupperat på samma sätt som protokollen. Utöver detta så kan olika besiktningstyper ha olika prissättningar som automatiskt sätts från artikelregistret. Mobile inspector stöder att olika kunder kan ha olika på prislistor kopplade till sig som automatiskt justerar artikelns grundpris.
Om det under besiktningen har påförts extra tjänster som skall debiteras följer detta med som noteringar till fakturan så att debiteringar inte missas.
Faktureringsdelen skapar även bokföringsjournaler till din bokföring. Dessa kan lämnas som pappersunderlag eller så kallade SIE filer.
Det finns möjlighet att koppla in OCR nummer funktion för att automatiskt kunna läsa in dina inbetalningar och stämma av dessa mot sina fakturor.
Det finns även möjlighet att kolla in EDI funktioner för att tex kunna skicka så kallade SWE fakturor.

Rapportering

Om dina besiktningar skall rapporteras till myndigheter (Boverket, Arbetsmiljöverket, Kommun, Rikspolisen mfl) finns färdiga funktioner för att söka fram besiktningar av viss typ som skall rapporteras. Rapporteringen kan ske samlat för en stor mängd objekt.

Statistik

Det finns en statisktikdel som ger dig en samlad bil av alla dina besiktningars resultat över tid. Statistiken kan delas upp på föreskrivande myndighet, besiktningstyper samt objekttyper. Statistiken kan enkelt kompletteras med grafiska diagram.

Dokumenthantering 

Det går att samla viktiga dokument som tillhör en kund eller objekt. Det kan exempelvis röra sig om egenförsäkran som behöver sparas för objektet.

Avtal

Dina viktiga kunder har du kanske samlat under ett avtal. Mobile inspector hjälper dig att hålla kolla på alla dina avtal i ett eget register som kopplas till respektive kund.

CRM

Under flera år har vi på cSalt utvecklat en CRM del med alla de grundläggande funktioner du behöver för god kundvård. CRM delen innehåller även ett leadsregister som gör det möjligt att lägga upp alla dina potentiella kundleads för att inte missa en möjlig ny kund.

Anpassningsbart med din terminologi och arbetssätt

Mobile Inspector kommer efter installation att vara din version. Den underliggande plattformen uppdateras löpande så att du kan vara trygg i att systemet alltid fungerar på din hårdvara och operativsystem. Detta gör att det samtidigt är enkelt att genomföra mindre justeringar som är direkt anpassade för just ditt företags behov. På sikt skapar de nya möjligheter att ge din konkurrensfördelar på just din marknad.