Förstår din systemleverantör din business?

För att kunna leverera bra it-stöd krävs att vi förstår varandra.
Under åren har vi därför utvecklat en rationell process för att snabbt skapa en klar och tydlig bild på behovet och vad du kan förvänta dig av systemstödet.
På Premium blandar vi unga duktiga utvecklare med senior projektledning.
Ofta landar vi i att bistå i affärsutvecklingsfrågor där systemstödet kan spara stora belopp i verksamheten.
Med en anpassad utveckling på FileMakerplattformen är du igång med en helt anpassad lösning på veckor istället för månader.

FileMaker Server 16

Drift

Alla FileMaker-lösningar fungerar bäst på en Server.
För våra produkter är det en nödvändighet, och det bör det vara för dina egna lösningar också.
Vi hjälper dig med driften av din lösning – som ett stabilt alternativ till att ha en egen server – ser vi till att du når ditt system på det sättet du vill, när du vill.
Beroende på vilka kringliggande funktioner ditt system har behov av erbjuder vi tre alternativ.

Webb & Apputveckling

Behöver du en högpresterande Webbaplikation eller en mobil app?
På Premium finns en hel avdelning som bygger mobila appar och webbsystem
Vi är experter på att koppla system till FileMakerdatabaser eller mer skalbar plattformar såsom MariaDB, MySQL mfl.
Systemen kan integreras med dina befintliga databaser eller via API.

Integration

På Premium finns dedikerade utvecklare som älskar att integrera system med varandra.

Vi är experter på att integrera FileMaker system med externa tjänster för att optimera ditt arbetsflöde.

Din verksamhet har kanske landat i ett antal it-system med överlappande funktionalitet. Med våra produkter kan vi starta resan med färdiga integrationer till en rad system.

Vi har många exempel på affärskritiska EDI integrationer mot dagligvaruhandeln såväl som kopplingar till Lantmäteri och kreditinstitut.

Licenser

Behöver du FileMaker-licenser för din arbetsgrupp? Eller kanske för hela företaget? Vi hjälper dig att hitta den licensformen som passar dig bäst.
Premium System är certifierat av FileMaker Inc att hantera licensfrågor.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta Ulf Larsson
Tel: 031-7232025