Loading...
/Tjänster
Tjänster2018-11-19T14:26:18+00:00

Förstår din systemleverantör din business?

För att kunna leverera bra it-stöd krävs att vi förstår varandra.
Under åren har vi därför utvecklat en rationell process för att snabbt skapa en klar och tydlig bild på behovet och vad du kan förvänta dig av systemstödet.
På Premium blandar vi unga duktiga utvecklare med senior projektledning.
Ofta landar vi i att bistå i affärsutvecklingsfrågor där systemstödet kan spara stora belopp i verksamheten.
Med en anpassad utveckling på FileMakerplattformen är du igång med en helt anpassad lösning på veckor istället för månader.

Bläddra lite här och läs om vad vi gjort för andra kunder. Kanske finns det något som motsvarar dina behov. Kontakta oss annars och berätta vad du behöver hjälp med.

Integration

Alla företag ställs förr eller senare inför utmaningen av att hitta ett it-stöd som bättre motsvarar verksamhetens utmaningar. Detta gäller speciellt när ditt bolags framgång drivit fram högt rationaliserade processer.

Din verksamhet har kanske landat i ett antal it-system med överlappande funktionalitet. Med vår plattform kan vi starta resan med integrationer mot dina huvudsystem för att lösa saknat it-stöd i en annan del.

Med senaste versionen av FileMaker 16 har vi mer möjligheter än någonsin att knyta systemen närmare varandra med ett inbyggt stöd för att kommunicera med JSON/REST-teknik.

Vi har exempelvis gjort affärskritiska EDI integrationer mot dagligvaruhandeln såväl som kopplingar till Lantmäteri och kreditinstitut.

Licenser

Behöver du FileMaker-licenser för din arbetsgrupp? Eller kanske för hela företaget? Vi hjälper dig att hitta den licensformen som passar dig bäst.
Premium System är certifierat av FileMaker Inc att hantera licensfrågor.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta Ulf Larsson
Tel: 031-7232025