Varför FileMaker fortsätter att växa

Utvecklingsplattformar har kommit och gått, men FileMaker har bestått.

Varför har FileMaker funnits i över tre årtionden och kan fortsätta att växa?

Om du redan använder eller utvecklar i FileMaker vet du nog redan svaret. För dig som inte idag använder FileMaker men funderar på plattformen tänker vi här ge 12 punkter om plattformens fördelar och svagheter som bör förklaras. Vissa delar är lite mer tekniska.

1. Snabb programutveckling

FileMaker tillhör utvecklingsplattformar inom segmentet ”Low Code”. Utmärkande för just Low Code är att det går att utveckla applikationer mycket snabbt och med minimal kodning. Faktum är att Filemaker tillhör en av världens ledande plattformar inom just detta segment enligt marknadsplatsen G2.

FileMaker är både enkel att använda och lätt att lära. Om du utvecklar i FileMaker vet du redan detta. Det är ingen överdrift att en FileMakerutvecklare kan producera en databas under en bråkdel av tiden det tar för en utvecklare på traditionell plattform att göra samma sak. Samtidigt skall sägas att det också är något som skadat plattformens rykte genom åren då många, utan bakgrund som utvecklare, byggt hemmasnickrade lösningar med mycket blandat resultat.

Men, vad är det som gör FileMakerutveckling så snabb?
Vi tar det från början och backar tillbaka över trettio år tillbaka till de ursprungliga FileMakerutvecklarna i Nashoba. Spec Bowers, Alan Albert, Dan Chadwick och Jega Arulpragasam ville utveckla en databasapplikation som var lätt att använda. Enligt dem var de redan existerande databaserna allt för dåliga. Spec Bowers hade dessa designkoncept från början:

– fälten har variabel längd, du kan skriva in hur mycket data du vill
– varje ord i varje fält är indexerat
– du kan närsomhelst lägga till eller ta bort fält
– du kan visa din data i olika layouter
– användargränssnittet skulle vara menystyrt (en musstyrd version kom senare)
– bra prestanda även för väldigt stora databaser
– från början kompatibel med fälttyperna datum, tal och beräkning

Denna information kommer från artikeln FileMaker History . Kolla gärna på den om du är nyfiken på mer om FileMakers ursprung.

Apple ägda Claris var det perfekta företaget att köpa FileMaker eftersom de är kända för att producera mjukvara som är lätt att använda. De bar facklan vidare och gjorde FileMaker till en världsklassig utvecklingsplattform under de kommande trettio åren, samtidigt som de höll fast vid alla ursprungliga designkoncept. Några milstolpar i Claris historia inkluderar Script Triggers, flera tabeller per fil, uppladdning på internet på två olika sätt (på vanligt sätt eller med WebDirect), API-stöd för nästan alla olika tekniska termer därute, t.ex. ODBC, JDBC, PHP, REST, XML och ännu mer, för att bara nämna några.

Idag är FileMaker del i ett miljardbolag (Claris) med representation över i stort sett hela världen och är samtidigt ett relativt anonym del inom Apple.

Här är en artikel från CNBC och FileMakers potential framåt.

Här är en artikel från Wired om denna trenden där Claris har en ledande roll

2. Skriptspråk

FileMaker må vara ett snabbt utvecklingsverktyg, men det betyder inte att den saknar djup. Medan flera plattformar kräver utvecklarapplikationer från tredje part, så har FileMaker ett skriptspråk som har utvecklats tillsammans med plattformen i över trettio år. Det är inte bara lätt att använda och följer standarden för programmeringsspråk, det är också finslipat för att genomföra FileMakers specifika uppgifter.

I takt med att Apple driver teknikutvecklingen med t ex. Apple Core ML (AI), Near Field Communication (NCF), röststyrning (Siri) och mycket mer har användningen av tekniken byggts in som enkla scriptsteg i FileMaker. Flera av dessa scripsteg är nya i FileMaker 19.

Vissa undrar varför FileMaker inte har ett öppet källkodsspråk, som t.ex. JavaScript för automation. Det låter som en väldigt bra idé ända tills du kommer på hur mycket bättre ett specialdesignat FileMakerspråk passar för automation. Det är snabbare, lättare, och mer exakt. Med FileMaker 19 kan man istället addera JavaScript till FileMaker, men inte på bekostnad av att man tappar skriptverktyget. JavaScript är ett perfekt komplement som du istället kan använda direkt inne i FileMaker båda vägarna.

3. Workplace Innovation Platform (WIP)

FileMaker har blivit utnämnd till den ledande WIP-mjukvaruapplikationen av G2 . Så, vad är WIP? För att få ingå i kategorin Workplace Innovation Platform, så måste produkten:

– Ha verktyg för både visuell design och fullstackutveckling
– Ha ”collaborative application management” och säkra kommunikationsmöjligheter
– Förenkla tillgängligheten för multiplattformar via on-premise, moln eller hybrid deployment
– Ha integrationsverktyg för att ansluta till system, tjänster och plattformar
– Ha ett partnernätverk, lärandematerial, marknadsplats och/eller användar-community

Enligt oss leder allt detta till att FileMaker blir lätt att använda, även för fackmän (Subject Matter Experts, SME) som inte har någon erfarenhet av programmering. WIP innebär också att mjukvaran har industry level security, sömlös kompatibilitet för multiplattformar, nätverk (inklusive on-premise och moln), integration med standardverktyg (såsom REST, ODBC, XML, etc) och ett partnerprogram (the Claris Business Alliance eller CBA).
Med andra ord är FileMaker inte bara en liten vanlig databas längre. Den har verkligen vuxit! Visst, det är lätt att skapa en liten kontakthanterare som din personal kan använda, men man kan även göra företagslösningar som kan kryssa i alla administrativa rutorna.

Exempel på lösningar som använder FileMakers teknik fullt ut är vårt eget Premium affärssystem. Ett mycket kraftfullt och modernt affärssystem som är helt integrerat med Fortnox bokföring.

Vill du läsa mer om FileMaker och WIP, kan du besöka: Workplace Innovation Platform (WIP)
FileMaker har många integrationsverktyg för att prata med andra system. Ett fantastiskt verktyg är Claris Connect där vi med dra och släpp teknik kan skapa mycket avancerade arbetsflöden. Vill du läsa med om Claris Connect hittar du det här. https://www.claris.com/connect/

4. Kombinera data och gränssnitt

Antingen älskar man det eller så hatar man det. Oavsett vad, att kombinera data och gränssnitt i en enda fil gör FileMaker extremt lättanvänd och snabb att utveckla i. Visst finns det fördelar med att hålla data och gränssnitt separerade och vissa gör till och med i FileMaker. För det första gör det att man kan uppdatera gränssnittet utan att behöva importera sin data till en ny version av databasen. I vilka system kan du ändra och lägga till data och direkt ha den tillgänglig för användarna inom minuter?

På Premium gör vi båda delar beroende på lösningens komplexitet. Våra största lösningar har verksam data på över 40 GB och då är det viktigt att ha en klar strategi hur datan bör ligga

5. Allt i ett

Nästan allt man behöver finns i FileMaker. Det inkluderar MacOS, Windows, iOS, Android (FileMaker Go för Android har nu annonserats), uppladdning på internet (på många olika sätt, t.ex. WebDirect, PHP, XML och många fler via FileMaker RESTful API) och moln. Allt finns bokstavligen i ett galet litet program som kallas FileMaker.

Om du vill automatisera FileMaker, använd scriptfönstret. Varken AppleScript eller Visual Basic (VBA) behövs för detta. Från början verkar detta som en nackdel, speciellt om du redan kan VBA eller AppleScript. Fördelen är att vi får ett ett språk som är designat att möta FileMakerlösningarnas behov.
Och, tänk om du vill publicera din lösning på internet. Det behövs ingen tredjepartsapplikation för att överföra databasinformationen till internet.

FileMaker kommunicerar direkt med externa SQL källor. Det är lätt att integrera med PHP, XML och vilket annat språk som helst som stöder REST-standarden. Det blir då mindre risk för att middleman applikationen går ut eller bara ändras och då förstör din webblösning. FileMaker har bevisat gång på gång att den kommer att fortsätta stödja populära API:er som verkar vettiga. FileMaker har bokstavligen allt i ett

6. Enkel drift

FileMaker kan driftas i molnet eler lokalt och heter FileMaker Server. Vill man slippa bry sig om denna fråga kan man köpa nyckelfärdig drift både från oss på Premium eller direkt från Claris. Claris erbjuder drift med FileMaker Cloud som är en nyckelfärdig lösning där bakomliggande driftspartner är Amazon Web Services (AWS).
Premiums svenska driftspartners är också AWS Amazon Stockholm men även svenska Iver, och Webland. Kunden kan också drifta sin egen lösning med stöd av oss. FileMakers driftsplattform är öppen via Data API och gör att man kan kommunicera med professionella dövervakningplattformar. På Premium kör vi Zabbix som är en Open Source driftsplattform som vi har integrerat med våra FileMaker servrar.

Larmnivåerna kan sättas i ett näst intill obegränsat antal nivåer och ger oss 24/7 övervakning över allt som händer. FileMaker Server kan köras på Linux, Windows Server och MacOS.  Plattformen är efter 30 år mycket stabil. De problem som kan uppstå är oftast relaterade till bristande driftsplattform eller undermålig design på databasen.

FileMaker har varit en binär multiplattform i över tjugo år, sedan FileMaker Pro 2.1 blev annonserad. Det betyder att man kan kopiera en FileMakerfil från Macintosh till Windows eller omvänt utan att behöva konvertera filen.
Idag kan man dela FileMakerdatabaser från en Mac-, Linux- eller Windowsserver till en blandning av Mac och Windows användare. Och, glöm inte FileMaker Go för iOS eller den nyligen annonserade FileMakerGo för Android.

7. Versionshantering och testning

Efter många år och en världsomspännande community har FileMaker idag många smarta lösningar för driftsättning och testning. Våra större system är indelade i Development, Staging och Production precis som vid övrig utveckling.

Stora affärskritiska lösningar kräver försiktighet vid förändringar samt utförlig testning. Eftersom det är så enkelt att förändra funktioner i FileMaker har detta historiskt skadat plattformens rykte där förändringar mindre genomtänkta förändringar gjorts direkt i produktionssystem.

På Premium använder vi i princip 2 verktyg men det finns många flera varianter.
BaseElements är ett verktyg som visualiserar hela din FileMakerlösning och samtidigt flaggar för felaktigheter. Verktyget marknadsförs av Goya i Australien. FileMaker data migration tool är ett verktyg för att ersätta din driftsversion av systemet med en utvecklingsversion. Verktyget är gratis för alla medlemmar och är oumbärlig för professionell utveckling. På Premium har vi utvecklat en egen variant av detta verktyg.
Andra verktyg är t.ex Otto och FM Perception från Geist Interactive.

8. Skalbarhet

Denna punkt kanske inte ses som en av FileMakers styrkor men tål att förklaras.
En anledning till att man säger att FileMaker inte är skalbart är att många FileMakerlösningar inte designats rätt. Detta är delvis Claris fel, eftersom de gjort FileMaker så enkelt. Ibland utnyttjar nybörjarutvecklare denna användarvänlighet och lär sig inte tillräckligt om FileMaker för att utveckla en komplex lösning. Det slutar med att man använder funktioner på fel sätt eller gör misstag i databasstrukturen. Detta leder i sin tur till att lösningen blir strukturellt svag och inte kan klara många poster, användare eller funktioner.

FileMaker är skapat för små och medelstora företag (SMB segment) samt för avdelningens behov inom större verksamheter. På Premium brukar vi rekommendera FileMaker upp till 150 tyngre användare.
Databasen kan inte lastbalanseras och skalas till 1000-tals backend-användare. I dessa fall integreras FileMaker med fördel till andra databaser. FileMaker kan integreras med de vanligaste SQL plattformarna och SQL tabeller kan hanteras direkt i FileMaker.
Vanliga användarscenarion är att kunden kanske har en publik webbplattform med mycket hög trafiklast och ett internt administrativt affärssystem i FileMaker för verksamheten. 

FileMakers klient pratar lite mer över nätet än en ren webbklient. FileMaker och är då beroende av en ”latency” på under 20 ms för att systemen skall kännas snabba och responsiva.
I de fall en databass skall ha användargränsnitt över hela världen bygger vi ofta frontend med webbteknologi. Då kan vi också använda modern cachning för att öka lasttåligheten.

FileMakers indexering gör att sökning är riktigt snabb även i stora datamängder. Det gör att man kan ha databaser med flera miljoner poster med rätt design.
FileMakers datafiler bör inte överstiga 10 GB. När datamängden ökar över detta bör datan spridas till flera datafiler istället. Denna rekommendation är en Best practice och inte en kravspecifikation.

9. Inbyggd rapportering

FileMaker har en fantastisk inbyggd rapportmotor redan i sin standardkonfiguration. De flesta databasapplikationer kräver en produkt från tredje part för att kunna göra rapporter. Rapporter är ju en databas hjärta och själ och huvudorsaken till att folk spenderar pengar för att utvecka en databas.

Alla vill vi att insamlad data ska vara begriplig, så de behöver rapporter för att sammanfatta informationen. Med statistikfält, delar med delsummor och bra relationsdesign i FileMaker kan behovsstyrd rapportering inte bli enklare. Tillsätt scripting och några globalfält så att även nybörjarna kan göra fina rapporter som kan skrivas ut eller sparas som PDF direkt i FileMaker. Vill man sedan spara resultatet i Excelformat så är detta inbyggt i FilaMakers grundfunktioner.

Med FileMakers inbygda grafer kompletterad med all världens JavaScript bibliotek finns det inga gränser för vilka diagram och dashboards som kan skapas för presentation.

10. Förlåtande

En sak vi älskar med FileMaker är dess förlåtande karaktär. Om du ändrar ett fältnamn, relation eller ett tabellnamn, kommer FileMaker att uppdatera alla script, beräkningar och layouter med det nya namnet. Försök med det i Oracle!

Detta är en av grundförutsättningarna för AGIL utveckling. Alltså utveckling där kundens system succesivt kan förändras i takt med nya krav från verksamheten. Med FileMaker kan vi sätta ihop en prototyp till ett system mycket snabbt. Sedan kan kunden själv eller tillsammans med oss succesivt försändra systemet där FileMaker automatiskt hjälper oss när namn ändras och läggs till.

När ditt FileMakersystem växer är det sedan viktigt att man använder namnkonventioner för att göra den Agila proceessen enkel. På Premium använder vi en FileMakerteknik som heter Anchor Buoy. Denna är en förustättning för att göra underhållet av stora affärssystem enkla. Det hela är en enkel namnkonvention som gör att databasstrukturen blir enkel och överskådlig oavsett hur stort systemet blir.

Med FileMaker behöver vi inte planera en lösning extremt väl innan vi börjar att programmera. De flesta kunder kommer inte kunna sätta deras exakta behov på papper oavsett hur många intervjuer du gör med dem. Då är det viktigt att FileMaker hjälper oss när lösningen konstant förändras.

11. Finansiell styrka och stabilitet

FileMaker har funnits i över trettio år och har mer än 1,3 miljoner aktiva användare globalt över små och medelstora företag och Fortune 500 företag. Totalt har Claris över 50 000 kunder. Claris är ett Apple-dotterbolag med en oöverträffad rekordmässig framgång på mer än 80 lönsamma kvartal i rad. Claris har sitt huvudkontor i Kalifornien med verksamhet över hela världen, inklusive London, Paris, München, Tokyo, Peking och Sydney.

Det betyder att FileMaker kommer att finnas många år framöver. Den finns exempelvis inbäddade lösningar med FileMaker i varje av USA:s 100 toppföretag med en sitelicens för hela företaget, såväl som de flesta av de 100 toppuniversiteten. I Sverige har vi en av de största licenserna på Göteborgs Universitet där vi har mängder av FileMakerlösningar för forskning och utveckling.

Claris är och har alltid varit ett helägt dotterbolag till Apple, Inc. Eftersom Apple är en av de största företagen i hela världen och har 50 miljarder dollar till hands, kan man vara säker på att Claris och FileMakerplattformen kommer att finnas kvar i många år till. Det gör FileMaker till ett bra val jämfört med andra nykomlingar inom området som gör reklam för användarvänlighet, snabb utvecklingstakt och integration med moln. Om du vill ha en plattform som hjälper dig under hela ditt systems livscykel, är därför FileMaker ett gott val.

12. Gemenskap

På Premium har vi utvecklat och utbildat andra i FileMaker i över tjugo år.
De senaste åren har vi också rekryterat unga juniora uvecklare som insett att FileMaker är en spännande utvecklingsplattform.

FileMaker har en världsomspännande comunity precis som Apple som du hittar på https://community.claris.com. Här diskuteras allt mellan himmel som rör FileMakerutveckling bland 1000-tals utvecklare över hela världen.

”Claris Engage” är den årliga utvecklarkonferens och ges både i EMEA, Asien och USA.
2020 års Engage har pga COVID19 flyttat in på nätet och kommer att bli en helt virtuell upplevelse på samma som som moderbolagets Apple Devcon 2020.

FileMakers utvecklargemenskap är en av de starkaste inom teknik över hela världen.
Nybörjarutvecklare är alltid lika förvånade över hur mycket hjälp man kan få och oftast dessutom gratis!

Mer information

Ring Jan Book på 0708-919171